Dokumendid

Eesti Leader Liidu põhikiri

 

Eesti Leader Liidu majandusaasta aruanded:

Majandusaasta aruanne 2012

Majandusaasta aruanne 2013

Majandusaasta aruanne 2014

Majandusaasta aruanne 2015

Majandusaasta aruanne 2016

Majandusaasta aruanne 2017

Majandusaasta aruanne 2018

 

Eesti Leader Liidu eeskirjad ja korrad: 

Eesti Leader Liidu raamatupidamise sisekorraeeskiri 

Eesti Leader Liidu asjaajamiskord

Töörühmade koostöötamise hea tava

Eesti Leader Liidu kommunikatsiooniplaan

Eesti Leader Liit järgib vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid:  http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

 

Eesti Leader Liidu tegevuste ülevaade aastate lõikes:

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2013 aasta tegevustest

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2014 aasta tegevustest

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2015 aasta tegevustest

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2016. aasta tegevustest

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2017. aasta tegevustest

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2018. aasta tegevustest

Ülevaade Eesti Leader Liidu 2019. aasta tegevustest

 

Esitlus: CLLD - Kogukonna juhitud kohalik areng Eestis ja Euroopas