ELARD

ELARD on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis on loodud selleks, et maapiirkondade elukvaliteeti parandada ja säilitada sealne elanikond läbi jätkusuutliku ja integreeritud kohaliku arengu, põhinedes LEADER-lähenemisele.

Eesti Leader Liit on ELARD-i liige. Eesti esindaja ELARDis on Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets, kes oli aastatel 2016. ja 2017 ELARD president ja on 2018-2019 ELARD asepresident.

www.elard.eu

  

 

ELARDI asepresidendi 2018. aasta tegevuste ülevaade

Atom RSS

Põgus tagasivaade Eesti presidentuuri aastatele ning ettevaade Eesti asepresidentuuri aastatele ELARDis

28.02.2018

ELARDi presidendi aastatel 2016 ja 2017 Kristiina Tammetsa poolt tehtud töö mahtu ja tähtsust arvesse võttes, tuleb tunnustada neid saavutusi. Kristiina Tammets on võitnud väga suure toetuse ELARDi liikmete seas ja tema algatused on jõudnud kaugelt üle selle organisatsiooni piiride, kaasates mitmeid teisi maaelu võrgustikke ja erinevaid sotsiaalpartnereid, Euroopa Komisjoni ja Parlamendi liikmeid, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed. Olulisemateks saavutusteks nii Euroopa kui ka Eesti jaoks loeme Tartu deklaratsiooni, mille väljatöötamisel osalesid kõik LEADER osapooled 25 riigist ning koostöös Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega välja töötatud CLLD ekspertarvamust perioodiks 2021-2027, mis koostati Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Töö nende maaelu poliitikat kujundavate dokumentidega jätkub Euroopas, kuid väga hoogsalt aastal 2018 ka Eestis. 

Eesolevad ELARDi asepresidentuuri tegevused loovad Eesti maaelu arendamisele suurt lisandväärtust. ELARDi asepresidendina saab Kristiina Tammets kaasa rääkida otsuste kujundamisel nii DG Agri ja Euroopa Komisjoni erinevates direktoraatides kui ka Euroopa Parlamendi liikmetega koridorides. Samuti on seeläbi hea võimalus käimasolevate läbirääkimiste sisendit ja loodud kontakte Euroopas kaasata Eesti maaelu poliitika kujundamisel uueks programmperioodiks 2021-2027. Tuleb tõdeda, et ühiskondlik vastutus ELARDi asepresidentuuri tegevuste elluviimisel on suur ning oluline on koostööks koondada inimesed ja ressursid, loomaks maaelule paremat tulevikku. Eestil on hea võimalus  mõjusalt kasutada n-ö alt üles initsiatiivi. CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) Euroopa praktika on tõhus vorm maaelu probleemide lahendamisel. 

Lisainfo:

Kristiina Tammets
Vice-president of ELARD 

ELARD Aisbl
Boulevard Edmond Machtens 79/22
1080 Brussels
Phone: +372 5340 9873
E-mail: 
kristiina.tammets@elard.eu
www.elard.eu 

 

 

Lisa kommentaar

Euroopa maaeluarendajad kohtusid Brüsselis

13.12.2017

13.12.2017.a toimus Brüsselis kohtumine, kus kohtusid Euroopa Maaelu Parlamendi, ELARDi ja Euroopa Komisjoni esindajad.
 
Kohtumise peamised eesmärgid olid: 
• tutvustada Euroopa Maaelu Parlamendi liikumist, Euroopa maaelu manifesti ja Venhorst deklaratsiooni sõnumeid, sealhulgas uut kavandatud LEADER / CLLDi rakendusmudelit aastateks 2021-2027;
• arutada ELi poliitikavahendite uuendamist seoses maaelu arenguga ja Euroopa struktuurifondide investeerimisfondide raamistikkuga uueks programmiperioodiks;
• uurida vastastikuseid koostöövõimalusi poliitika kujundamisel ja ESI fondide tuleviku raamistikus.

Kohtumise kokkuvõtte on koostanud Kristiina Tammets, kasutades Vanessa Halhedi ja Kirsteni Birke Lundi kommentaare ja märkusi, kokkuvõte on inglise keeles.

 Pildil (vasakult): Staffan Nilsson (President of European Rural Community Alliance, ERCA), Kristiina Tammets (President of European LEADER Association for Rural Development, ELARD)

ja  Goran Šoster (President of PREPARE Partnership for Rural Europe, PREPARE)

Lisainfo:

Kristiina Tammets
Vice-president of ELARD 

ELARD Aisbl
Boulevard Edmond Machtens 79/22
1080 Brussels
Phone: +372 5340 9873
E-mail: 
kristiina.tammets@elard.eu
www.elard.eu 

 

Lisa kommentaar

Laulasmaal toimus ELARDi 15. üldkoosolek ja nõukogu koosolek

07.12.2017

22.–24. novembril toimus Laulasmaa Spaas ELARD (European LEADER Association for Rural Development) seminar ja 15. üldkoosolek. Ürituse peaeesmärk oli teha kokkuvõte Eesti presidentuurist, langetada otsus ELARDi lähiaastaid puudutavate seisukohtade osas ning valida uus president, asepresidendid ja nõukogu aastateks 2018–2019.

ELARD üldkoosoleku ja nõukogu koosoleku pressiteade.

24.11.2017.a ELARD üldkoosolekul koostatud dokumenti: "Position of European LEADER  Association for Rural Development Renewing LEADER/CLLD for 2021-2027 programming period."

Pilt: ELARD üldkoosolekust ja nõukogu koosolekust 24.11.2017.a Laulasmaal.

Info Laulasmaal toimunud seminari kohta.

Lisateave:

Triin Lääne
ELARDi koordinaator 

****************
ELARD Aisbl

 

Lisa kommentaar

Kokkuvõte Eesti presidentuurist ja Portugali ning Tšehhi asepresidentuurist ELARDis aastatel 2016-2017.

06.12.2017

Eesti eesistumise ja Portugali ning Tšehhi asepresidentuuri peamised eesmärgid 2016 ja 2017 aastal olid järgmised: 

 • LEADER / CLLD lähenemisviisi põhimõtete kaitsmine, arvestades 2020. aasta järgse perioodi arengut Euroopa ja riiklikes poliitikavaldkondades.
 • Toetada analüüse, mis toob kaasa CLLDi kogemuste tutvustamise.
 • Arendada tugev platvorm koos teiste maaelu arengut kaitsvate ELi tasandi organisatsioonidega.
 • ELARDi liikmete võrgustiku tugevdamiseks ja uute liikmete kaasamine

Eesti eesistumise peamised saavutused:

LEADER / CLLD lähenemisviisi põhimõtete kaitsmine, arvestades 2020. aasta järgse perioodi arengut Euroopa ja riiklikes poliitikavaldkondades

Tartu deklaratsiooni loomine LEADER / CLLD jaoks aastatel 2021-2027 (tõlgitud ka liikmete poolt); 

Toetus Cork 2.0 deklaratsioonile ja selle tegevuskavale, ECMi maaelu arengukavale, Euroopa maaelu parlamendi manifestile ja Venhorst deklaratsioonile; 

Uurimuslik arvamus CLLDi kohta aastatel 2021-2027 ja CLLD uus rakendusmudel (tõlgitakse kõikidesse ELi keeltesse).

ELARDi koostöös Eesti ja ELi partneritega peamised üritused: Tartu konverents - LEADER / CLLD uuendamine aastaks 2020+; 25. aastapäeva tähistamine LEADER Euroopas! "

LEADER / CLLD, Brüsselis kokku lepitud "Alt-üles lähenemisviisi roll ESI fondide uuendamisel aastatel 2021-2027";

Avatud päevade LEADER / CLLD töörühmad 2016., 2017. aastal; Madalmaades asuv Euroopa Maaelu Parlament;

Osalemine Euroopa Komisjoni üritustel ja töörühmades.

Toetada analüüse, mis toob kaasa CLLDi kogemuste tutvustamise

ELARDi liikmete uuring: ELARDi liikmete võrgustike ja LEADERi / CLLDi rakendamise analüüs liikmesriikides;

Kohalikud tegevusrühmad ja Leader-võrgustikud esindavad LEADER / CLLDi poliitika kujundamist riiklikul tasandil;

Kõige olulisemad teemad Leader-võrgustikud räägivad riiklikul tasandil MA-ga;

Maaelu integreeritud arendamine ja LEADER / CLLD - parimad tavad;

CLLD lisandväärtus ja komplikatsioonid liikmesriikides;

Erinevate koosolekute ja poliitiliste läbirääkimiste aruanne Euroopa Komisjoniga (põllumajanduse peadirektoraat, Regio) ja ELi tasandi töörühmad (LEADERi alamrühm, maaeluvõrgustike juhtrühm, assamblee, kodanikuühiskonna dialoogide rühm, struktureeritud dialoogide rühm jne aastatel 2016-2017) .

Avatud päevade LEADER / CLLD töörühmad 2016., 2017. aastal; Madalmaades asuv Euroopa Maaelu Parlament;

Osalemine Euroopa Komisjoni üritustel ja töörühmade töös.

Arendada tugeva platvormi koos teiste maaelu arengut kaitsvate ELi tasandi organisatsioonidega

Pidev suhete loomine ja tugevdamine:

Euroopa Parlamendi liikmed;

Euroopa Komisjon (põllumajanduse peadirektoraat ja regionaalpoliitika peadirektoraat);

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee;

Euroopa maaelu arengu võrgustik;

Euroopa maaelu parlamendi partnerid;

Euroopa maaelu liikumise partnerid.

ELARDi liikmete võrgustiku tugevdamiseks ja uute liikmete kaasamiseks

ELARDi täisliikmete ja seotud liikmete võrgustiku laiendamine 8 liikmega:

Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Rumeenia. 

Riigivisiidid peaaegu poolte liikmesriiki: endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Makedoonia, Sloveenia, Kreeka, Saksamaa, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Ungari.

ELARDi organisatsioonilise suutlikkuse ja jätkusuutlikkuse loomine: ELARDi liikmemaksu mudeli ümberkorraldamine ja uue ELARDi põhikirja kinnitamine; meeskonnatöö võimekuse tugevdamine põhimeeskonna loomisega; ELARDi aktiveerimine erinevate projektikonkursside raames ja suhete loomine erinevate rakendusorganisatsioonidega ELis ja väljaspool (Hiina); ENPARDi projekti elluviimine Gruusias ja Euroopas kodanike jaoks Euroopa maapiirkondade parlamendi raames; ELARD uus veebileht ja platvorm.

Pilte Eesti presidentuuri aastatest 2016-2017!

Eesti Leader Liit tänab Kristiina Tammetsa tehtud töö eest! 

Lisa kommentaar

ELARD General Assembly meeting and seminar in Estonia

21.11.2017

22.-24. november 2017.a toimub Laulasmaa Spas rahvusvaheline LEADER/CLLD multifondide rakendamise ja ELARDi Eesti presidentuuri lõpusündmus.

Rahvusvahelisel LEADER/CLLD multifondide rakendamise seminaril ja ELARD Eesti presidentuuri lõpusündmusel osalevad LEADER inimesed üle Euroopa. 
 
  ELARD General Assembly meeting and seminar in Estonia
22-24 November 2017
Laulasmaa Spa, Estonia

on sündmus kuhu on oodatud ka maaelu arendamisega kokkupuudet omavad teiste asutuste ja ministeeriumite inimesed. Rahvusvaheline LEADER/CLLD multifondide seminar ja ELARDi Eesti presidentuuri lõpusündmuse pearõhk on 23. novembril, kus Laulasmaa Spaas algusega kl 14:00 algavad ettekanded ja paneeldiskussioonid LEADER/CLLD multifondide rakendamise teemal. Multifondide rakendamise kogemust tutvustavad järgnevad riigid:

Slovakia – managing authorities experience with ERDF;
Finland – urban local action groups in Helsinki;
Lithuania – experience with multi-funding local development strategies;
Sweden – all funds, all types of territories (rural, urban, coastal) work together for CLLD;
Austria – CLLD piloting in Tyrol.

Päeva lõppedes antakse ülevaade ka Eesti presidentuuri aastatest kokkuvõtvalt ning kuulatakse ka tagasiside liikmetelt. Toimub ka ELARD presidentide paneeldiskussioon LEADER/CLLD ja ELARDi tuleviku teemal.
Sama sündmuse raames toimub ka ELARDi üldkoosolek ja nõukogu koosolek (24.11).
 
Ürituse töökeeleks on inglise keel ja ürituse tervikprogramm on inglise keeles!

Täiendav informatsioon: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Lisa kommentaar

Euroopa Maapäev Hollandis, Venhorstis

22.10.2017

18.-21.10.2017 toimus Hollandis, Venhorstis kolmas Euroopa Maapäev. Maapäeva peakorraldajaks oli Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, LVKK (the Dutch National Association of Small Towns) koos oma piirkondliku partneriga Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, VKKNB (North Brabant Association of Small Towns). Maapäeva toetasid ka mitmed piirkondlikud ja kohalikud organisatsioonid ning sündmuse ettevalmistusse ja läbiviimisesse oli kaasatud hulgaliselt vabatahtlikke. Maapäeval osales oli ligi 250 inimest 40 erinevast riigist.

Pildistanud: Valdek Haugas

Maapäeva raames toimusid õppereisid Põhja-Brabanti regioonis ning mitmed erinevad töötoad ja plenaardiskussioonid. Paralleelselt tegeleti ka ERPi Manifesti ja Deklaratsiooni täiendamisega. Lisaks tehti ettepanek uue eraldiseisva CLLD fondi loomiseks, kuhu panustataks võrdselt nii EAFRD, ERDF, ESF ja EMFFi vahenditega. Vaata täpsemalt: http://www.elard.eu/news/en_GB/2017/10/24/readabout/european-rural-parliament-fund-for-rural-development  

Pildistanud: Valdek Haugas

Lisaks toimus arutelu koos kõigi liikmete esindajatega ka võimalike ERPi jätkusuutlikkuse ja toimimise tulevikustsenaariumite osas. Arutelud sel teemal jätkuvad.

Lisainfo:

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Lisa kommentaar

Kohtumised Brüsselis ja European Week of Regions and Cities.

12.10.2017

09.-12.10.2017 toimus Brüsselis European Week of Regions and Cities (EWRC), kus ka ELARD osales koos FARNETi ja LDnetiga (Local Development Network) ühe töötoa korraldamisel ja läbiviimisel - “Communities as change agents: local development in the EU beyond 2020”. Kuna järgmise programmperioodi ettevalmistused juba käivad, siis keskenduski töötuba peamiselt sellele, mida CLLD on siiani saavutanud ja kuidas selle rakendamist saaks tulevikus veelgi parandada. Töötoas osales üle 150 osaleja alates tegevusgruppide esindajatest kuni erinevate Euroopa tasandi institutsioonide ja otsustusorganiteni välja. 

Lisaks toimusid ELARDil mitmed kohtumised Brüsselis. Kuna otsime uut kontorit organisatsioonile, siis toimus kohtumine ühe potentsiaalse kontorivõimalusega. Samuti kohtusime Portugali esindajatega seoses ELARDi presidentuuri kandidatuuriga. Kristiina Tammets kohtus ka Roman Hakeniga (EESC) seoses ekspertarvamuse koostamisega CLLD kohta.

Lisateave:

Triin Lääne
ELARDi koordinaator 

ELARD Aisbl

 

 

Lisa kommentaar

Osalemine LEADER France 20ndal aastapäeval ning kohtumised seoses ELARD uue presidentuuriga 2018-2019

14.09.2017

13.-14. september tähistas LEADER France oma 20mdat aastapäeva, mille raames toimusid erinevad seminarid ja üritused. 13. septembril algas sündmus LEADER France võrgustiku üldkoosolekuga, kus osales üle 100 liikme (kokku on võrgustikul üle 100 liikme). Seejärel tutvustas võrgustiku president Thibaut Guignard võrgustiku ajalugu ja tegemisi viimase 20 aasta jooksul. Samuti toodi välja mitmeid häid LEADER projektide näiteid. Õhtul toimus Euroopa Parlamendi külastus, kus suunduti veetranspordiga ühisele õhtusöögile. 

Järgmisel päeval toimusid seminarid ja paneeldiskussioonid LEADER tuleviku teemal, kus osalesid nii Euroopa Parlamendi liikmed kui ka Euroopa võrgustike ja teiste koostööpartnerite esindajad. ELARDi president Kristiina Tammets osales samuti ühes paneeldiskussioonis, kus arutati LEADERi võimalikke arenguid pärast 2020.a, eelkõige olid fookuses meetme rakendamine ja lihtsustamine. Peale seminari toimus lühike õppereis, kus tutvuti LEADER rakendamisega Alsace´i piirkonnas. 

Lisaks toimusid mitmed arutelud seoses ELARDi uue presidentuuriga, kuna ka Prantsusmaa on üks võimalik kandidaat.

 Lisateave:

Triin Lääne
ELARDi koordinaator 

****************
ELARD Aisbl

 

Kommentaarid (1)

ELARD delegatsiooni kohtumine hr Normunds Popensiga, DG REGIO peadirektori asetäitjaga

07.09.2017

Euroopa Komisjoni ja ELARDi vahelise kohtumise põhieesmärk oli vahetada arvamusi ja arutada CLLDi mitmekülgset rakendamist uuel programmiperioodil ning uurida vastastikuseid koostöövõimalusi. Komisjoni esindasid Regimonna peadirektoraadi peadirektori asetäitja Normunds Popens, regionaalpoliitika peadirektoraadi peadirektori asetäitja Carole Mancel Blanchard ja regionaalpoliitika peadirektoraadi poliitika koordinaator Merja Haapakka. ELARDit esindasid ELARDi president Kristiina Tammets, asepresident Pedro Brosei ja Läti maaelu foorumi esindaja Valdis Kudins
  
Pilt kohtumisest:
 
ELARDi ja komisjoni peamised sõnumid kohtumisest leiad siit.
 
Loe ka meie kodulehe uudisnuppu selle kohhtumise kohta.

Täiendav informatsioon: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

Kommentaarid (10858)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt küsiti arvamust CLLD rakendamise kasulikkuse ja kitsaskohtade kohta

10.08.2017

Eesti Liider Liit koostöös ELARDiga pidas Maaeluministeeriumiga arvamuse küsimiseks läbirääkimisi alates märtsikuust.

Sel nädalal, 08.08.17 saatis Eesti Maaeluministeerium välja ekspertarvamuse küsimise CLLD multifondide rakendamise kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele (EESC). 

Kirja ekspertarvamuse küsimise kohta leiad siit.

Vaata selleteemalist uudisnuppu ka meie kodulehel.

Täiendav informatsioon: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Lisa kommentaar

Brüsselis toimus ELARD LEADER/CLLD seminar ja ELARD liikmete koosolek

02.06.2017

31. mai 2017.a toimus Brüsselis ELARDi LEADER/CLLD teemaline seminar: "Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027".

Seminari peamine teema oli maaelu arengu poliitika uuendamine järgmiseks programmperioodiks (2021-2027). Paneeldiskussioon keskendus kohaliku tasandi kaasatuse ja alt-üles lähenemise tugevdamisele.

Seminaril osales peaaegu 65 osalejat 22 riigist: kohalikud tegevusgrupid ja nende võrgustikud üle Euroopa, Euroopa parlamendi ja Euroopa Komisjoni liikmed ning erinevate partnerorganisatsioonide esindajad. Täpsem programm ja esinejate ettekanded on kättesaadavad siit. 

31. mai õhtul toimus ka ELARDi liikmete koosolek, kus osales 18 inimest. Koosolekul anti ülevaade ELARDi 2017. aasta tegevustest ja käimasolevatest projektidest. Liikmed andsid lühidalt LEADER meetme olukorrast ja rakendamisest nende riikides. Lisaks arutati ka uue ELARDi presidendi ja juhatuse valimist, mis leiab aset ELARDi üldkoosolekul novembris 2017.a.

Pildistanud: Piret Leskova

Täiendav informatsioon: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

 

Lisa kommentaar

Aprili algul leidis aset ELARD presidendi visiit Hollandisse

14.04.2017

11.-12. aprillil toimus Hollandis ERP partnerite (sh ELARD) kohtumine seoses kolmanda Euroopa Maapäeva korraldamisega, mis leiab aset 18.-21. oktoobril 2017 Hollandis, Venhorsti külas. Maapäeva peakorraldajaks on Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, LVKK (the Dutch National Association of Small Towns) koos oma piirkondliku partneriga Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, VKKNB (North Brabant Association of Small Towns). Maapäeva toetavad ka mitmed piirkondlikud ja kohalikud organisatsioonid ning sündmuse ettevalmistusse ja läbiviimisesse on kaasatud hulgaliselt vabatahtlikke. Maapäevale oodatakse ca 300 inimest 40 partnerriigist, lisaks delegaadid kohaliku ja Euroopa tasandi institutsioonidest. Kolmepäevane programm koosneb erinevatest seminaridest, debattidest ja õppereisidest.

11. aprillil tutvustasid korraldajad maapäeva organisatoorset poolt ja külastati maapäeva programmiga seotud kohti. Lisaks toimus kohtumine vabatahtlike gruppide koordinaatoritega. 

12. aprillil toimus ERP juhtgrupi (The Steering Group of ERP) kohtumine, kus arutati maapäeva ettevalmistusega seotud teemasid ja lepiti kokku järgmised vajalikud sammud.

ERP juhtgrupp koosneb ERCA, PREPARE ja ELARDi esindajatest, lisaks üks esindaja nii HSSList (Hela Sverige Ska Leva) kui ka LVKKst.

Täiendav informatsioon: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

 

Lisa kommentaar

Brüsselis leidis aset Euroopa Komisjoni ja LEADERi kohtumine

12.04.2017

29.03.17.a toimunud kohtumisel toodi välja peamised seisukohad nii Komisjoni kui ka LEADER tegevusgruppide poolelt.

Pildil (vasakult paremale):  Maria Botelho (ELARD), Karolina Jasinska poliitika spetsialist, Mihail Dumitru DG Agri asedirektor, Kristiina Tammets (ELARD) ja Kirsten Birke Lund (ELARD).

 

Lisa kommentaar

Ettevõtete innovatsiooni teemaline seminar Brüsselis

10.04.2017

ELARD president, Kristiina Tammets  osales 30. märtsil 2017.a Brüsselis toimunud seminaril: "Maaettevõtted - tulevik on praegu!" (Rural businesses - The Future is Now!).

Seminaril toodi välja ka juba esmased kokkulepped uue programmperioodi 2020+ osas. Suur rõõm oli kuulda, et alt-üles lähenemine on võtmetähtsusega uue perioodi Euroopa sturktuurifondide raamistiku kujundamisel. Samuti tunnustati LEADER/CLLD edukust ja suurt potentsiaali maapiirkondade arendamisel tulevikus. 
Loe lähemalt seminari kokkuvõttest (inglise keelne).

Vaata ka seminari tutvustus ja kava Maamajanduse Infokeskuse lehelt.

Täiendav informatsioon:

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Lisa kommentaar

Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

03.04.2017

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse (ELARDi) poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas. Konverentsi raames koostati Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel, loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni.

Pressiteade

Tartu deklaratsioon eesti keeles

Tartu deklaratsioon inglise keeles

ELARD presidendi, Kristiina Tammetsa videokõne 

 

Lisa kommentaar

ELARD NEWSLETTER 1/2017

06.03.2017

Ilmus käesoleva aasta esimene ELARD infokiri 1/2017(infokiri on inglise keelne).

Täiendav informatsioon:

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

 

Lisa kommentaar

ELARD president, Kristiina Tammets osales LEADER France seminaril ja kohtus koostööpartneritega.

28.02.2017

28.02.2017.a toimus LEADER France seminar Prantsuse tegevusgruppidele, kus Kristiina Tammets tutvustas valminud Tartu deklaratsiooni ja samuti rääkis põgusalt ELARDi saamisloost ning 2017. a tegevustest, kus ka liikmetel on võimalus osa saada. 

Pilt: LEADER France seminar Prantsusmaa LEADER tegevusgruppidele. 

01.03.2017.a toimus kohtumine koostööpartneritega. Kohtumine toimus Paul Sotoga (ENRD) seoses ELARDi kevadel planeeritava LEADER/CLLD seminari ja deklaratsiooni tutvustamisega ning võimalusega see ENRD seminariga ühildada. Seejärel kohtuti Urszula Budzich-Szukala (FARNET) ja Haris Martinosega (LDnet), kellega arutati ühise seminari korraldamist “European Week of Regions and Cities” konverentsil sügisel.

 ELARD kohtumistega seose viibisid lähetuses 27.02-02.03.2017.a : Kristiina Tammets ja Triin Lääne.

Täiendav informatsioon: 


Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Kommentaarid (1570)

Veebruari lõpus toimus LEADER Subgroup koosolek, ELARDi üldkoosolek ja kohtumine koostööpartneritega.

21.02.2017

21.02. osales Kristiina Tammets LEADER/CLLD allgrupi kohtumisel, kus käsitleti järgmiseid teemasid:

 • LEADER/CLLD rakendamise hetkeseis;
 • LEADER/CLLD meetodi parendamine järgnevaks programmperioodiks;
 • Koostööprojektide töögrupp;
 • LEADER/CLLD hindamise juhend;
 • ENRD tegevuste ja kalendri ajakohastamine.

Hea meel oli tõdeda, et Tartu deklaratsiooni võetakse täie tõsidusega ja see on võrdselt teiste Euroopa Komisjoni poolsel algatusel valminud dokumentidega ühel laual.

Uus regulatsioon “Omnibus", mis peaks tegevusgruppide halduskoormust vähendama ja andma tegevusgruppidele rohkem võimalusi LEADER raamistiku kujundamisel osaleda, on välja töötamisel ja plaanitakse kinnitada 2017.a lõpus. Loodetavasti lihtsustab see LEADER rakendamist ja toob ka meile uusi võimalusi.

Pildid: LEADER/CLLD allgrupi kohtumine 21.02.2017.a.

21.02. toimus ka ELARDi üldkoosolek, kus langetati mitmed organisatsioonile olulised otsused (sh põhikirja muutmine ja uue liikmemaksu arvestuse kehtestamine). Tõenäoliselt oli see ka põhjuseks, miks koosolekul osales rekordarv liikmeid: 18 liiget.

22.02. toimusid kohtumised koostööpartneritega – Roman Hakeni ja Brendan Burnsiga.

ELARD kohtumistega seoses viibisid lähetuses 20.-22. veebruar 2017.a Kristiina Tammets ja Triin Lääne.

Täiendav informatsioon:

Kristiina Tammets
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Kommentaarid (3144)

LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

16.02.2017

Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 Tartus toimunud konverentsil "LEADERi/CLLD uuendamine pärast perioodi 2020; 25. aastat LEADERit Euroopas". Konverentsist võttis osa 140 osalejat 25 Euroopa riigist, kes esindasid kohalikke tegevusgruppe, Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide maaeluvõrgustikke ja ministeeriume. Konverentsil Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel koostati Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon, mille terviktekst nii eesti kui ka inglise keeles on kättesaadav www.elard.eu ja leaderliit.eu.

Täiendav informatsioon:
Kristiina Tammets
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president
Eesti LEADER Liit
Tel:+372 5340 9873,
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu

 

Kommentaarid (14069)

Tartus toimunud ELARD konverentsi töötubades valmis LEADER 2021-2027 deklaratsioon

31.01.2017

Valminud on LEADER/CLLD deklaratsioon 2020+, mis on oluline dokument uue programmperioodi läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga ja liikmesriikide ministeeriumitega. Deklaratsioon on kättesaadav ELARDi kodulehel www.elard.eu.

Euroopa tasandil deklaratsiooni levitamine on juba alanud. Peatselt valmib ka deklaratsiooni eestikeelne versioon.

 

Lisa kommentaar

Tartus toimus ELARD konverents

24.11.2016

22.-23. november 2016 Tartus toimunud LEADERi ja CLLD uuendamise teemalisel konverentsil "Renewing LEADER/CLLD for 2020+: Celebrating 25 years of LEADER in Europe!"  tähistati ka Euroopa LEADERi 25. aasta sünnipäeva. Konverentsil vaadati ühiselt tagasi LEADER algusaegadele ja tunnustati seni saavutatut.

Artikkel toimunud konverentsi teemal.

 

Lisa kommentaar

Eesti esindaja valiti ELARD presidendiks

22.02.2016

Euroopa maapiirkondi ühendava katusorganisatsiooni ELARD (Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks) esimeseks naispresidendiks kinnitati aastateks 2016-2017 Eesti Leader tegevusgruppide esindajana ELARDis Kristiina Tammets.

Pressiteade

 

 

Lisa kommentaar

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht kandideerib ELARDi presidendiks

12.02.2016 Uudised

16.-17. veebruaril 2016 toimub Brüsselis ELARDi (Euroopa Leader-tegevusgruppide katusorganisatsioon) 11. üldkoosolek, mille raames on plaanis teha kokkuvõtteid lõppenud Tšehhi presidentuurist 2014-2015 ning tutvustada Eesti presidentuuri kava aastateks 2016-2017, mille raames asepresidentidena panustavad Tšehhi ja Portugal.

Eesti (Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegvejuht), Portugal (Pedro Brosei) ja Tšehhi (Radim Sršen) esitasid ELARDi presidentuuriks 2016-2017 ühise ettepaneku ja leppisid kokku presidendi- ja asepresidentide staatused.

ELARDi tegevuskava 2016

ELARDi eelarve 2016-2017

ELARDi presidentuuri 2016-2017 ühisettepanek

 

 

Kommentaarid (7)

ELARDi koostöökohtumine

14.04.2015

31. märtsil toimus Põllumajandusministeeriumis ELARDi (Euroopa LEADER-tegevusgruppide katusorganisatsioon) koostöökohtumine, mis keskendus CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) rakendamisele uuele perioodil – võimalused ja väljakutsed, Eesti LEADERi roll rahvusvahelisel tasandil, ELARDi missioon ja tegevused ning ELARDi eesistumisega seotud võimalused ja kohustused.

 

Päevakava ja ettekanded. 

 

Kohtumisel oli arutlusel ka järgmised teemad:

1. Mida on Eestil oma LEADER-kogemusest Euroopale pakkuda?

 

 • LEADER-tegevusgrupid katavad Eestis 99% maapiirkonnast – Euroopa mõistes on see näitaja ainulaadne. Meil on tugev külaliikumine, tõeliselt alt üles lähenemine, palju aktiivseid tegevusgruppe ja hea koostöö nende vahel. Viimase 10 aastaga on tegevusgrupid saanud arvestatavateks maaelu arendajateks.
 • Horisontaalne juhtimine ja sihtgruppide hea kaasatus. Avatud platvormid ja meetodid läbirääkimiseks ning regulatsioonide täiendamiseks. Tihe koostöö ministeeriumi, PRIA ja teiste sidusrühmade vahel.
 • Eesti LEADER-tegevusgrupid ja LEADER-süsteem on olnud väga efektiivne – eelmisel perioodil kiideti heaks peaaegu 7500 projekti.
 • Head kogemused elektrooniliste taotlusvormide ja aruandesüsteemide väljatöötamisel.
 • Palju rahvusvahelisi ja uuenduslikke projekte.
 • Peaaegu 60% kasusaajatest olid uued taotlejad – see on Eesti LEADER-lähenemise üks suurimaid väärtusi.
 • Palju väiketootjate võrgustikke (kohalik toit, turism, käsitöö), hea koostöö kalanduse tegevusgruppidega.

2. Millised on meie suurimad väljakutsed?

 • CLLD elluviimine uuel programmperioodil.
 • Multifondide lähenemine.
 • Riikidevaheliste projektide osakaalu suurendamine.
 • Uuenduslikkus maaelu arengus.

 3. Millele võiksime keskenduda rahvusvahelisel tasandil?

 •  Suurem tähelepanu uuringutele, arengule ja uuenduslikkusele (tihedam koostöö ülikoolide ja uurimiskeskustega).
 • Maa- ja linnapiirkondade omavaheline koostöö.
 • Multifondide lähenemise edendamine.

Kohtumisel osalenute nimekiri

Kohtumise memo inglise keeles

ELARD president, Radim Srsen, ettekanded:

ELARD coperation meeting 31.03.15

Challenge of CLLD for 2014+

Loe lisaks ka sissekannet kohtumise kohta maainfo.ee

Lisa kommentaar

ELARDi üldkoosolek 27.-28.01.2015

28.01.2015 Kristiina Timmo

Kokkuvõte ELARDi kohtumisest

 

Riikide tagasiside CLLD rakendamisele:

Olukord on juba palju selgem, kui viimasel kohtumisel septembris. Enamasti on trend selles suunas, et liikmesriigid on vähendanud tegevusgruppide arvu, mistõttu ka maapiirkonna katvus tg-dega on väiksem. Näiteks Slovakkia puhul on katvus isegi alla 50%. Taanis on vähenenud tegevusgruppide arv 56lt 26 le. Taanis on veel see, et Leader’it rakendatakse 2 aastat ja seejärel hinnatakse, kuidas on läinud ja siis otsustatakse, mis saab edasi. Suurepärastest näidetest saab muidugi tuua Soome, kus rakendamisega juba alustati, projektitaotlusi hakkavad rahastama alates aprill 2015. Leedul on reguleeritud rahade jagunemine – 40% läheb ettevõtluskeskkonna arendamiseks, 35% ettevõtete toetamiseks ja 35% MTÜdele ja avalikule sektorile. Eriline lähenemine on ka Portugalil – rakendavad CLLD multifondid lähenemist + linnaleader’it. Mõnes mõttes on neil täiskomplekt, seda oleks huvitav vaatama minna. Riigid ikkagi katsetavad - paljudel on multifondid ja osadel riikidel selline vahepealne variant, kus lisaks kasutatakse näiteks sotsiaalfondi vahendeid või siis Austria ja Saksamaa puhul näiteks rakendadakse multifonde mingites piirkondades. Soomel on kaudsed kulud 24% personalikuludest.

 

Rural Parliament:

Toimub sel aastal Austrias, Thomas Müller on sealne korraldaja. Kutsuti üles, et iga ELARDi liige panustaks ka oma riigis. Eestis veab seda eest Kodukant. Ettepanek – võtta ühendust Kodukandiga ja korraldada kohtumine sel teemal. ELARDi president Radim Šren tegi ettepaneku, et ta võib ka sellel kohtumisel Eestis osaleda.

 

ELARDi presidendi valmine:

Presidendi valimised otsustati läbi viia järgmisel ELARDi üldkoosolekul, mis suure tõenäosusega toimub kevadel (aprillis või juunis). Esmakordselt ELARDi ajaloos on tekkinud olukord, kus presidendi kohast on huvitatud mitmed riigid. Ilmselt on see tingitud ka uue perioodi rahalistest võimalustest. Samuti on presidendi koht riigile oluline, kuna annab võimaluse oma riiki ja Leader kogemusi tutvustada üle Euroopa. Seega otsustasime kuulutada välja avatud kutse ELARDi juhatusele presidendiks kandideerimise kohta. Hetkeseisuga on oma huvist lisaks Eestile märku andnud Kreeka ja Rootsi, kuid kandidaate tuleb ilmselt veelgi. Peatselt saadetakse info, millal on kandidaatide esitamise tähtaeg ja milliseid dokumente on vaja esitada. Muuhulgas tuleb esitada ka rahastamiskava. Petri Rinne ja Radim Šren avaldasid valmisolekut tulla märtsis-aprillis Eestisse ELARDi presidentuuriga seonduvate teemade (peamiselt eelarve) arutamiseks ja võimaluste tutvustamiseks. Mulle isiklikult meeldib see, et presidendi kohale on mitmeid kandidaate ja viiakse läbi demokraatlik valimise protsess, kus kõik juhatuse liikmed saavad oma häälega osaleda.

Lisan kokkuvõttele infona Euroopa maaelu võrgustike koostöökogu struktuuride skeemid (originaalmatrjalid). Nendelt skeemidelt saate ülevaate sellest, kus meie kui tegevusgruppide hääl otsustesse jõuab. Lisan siia ka Karolina Jasinska (Euroopa Komisjon, DG AGRI) slaidid tegevuskulude kohta.

Subgroup on innovation for agricultural productivity and sustainability - Pilar Gumma Solernou, DG AGRI

Subgroup on Leader and Community-led Local Development - Riin Saluveer, DG AGRI

EU Rural Networks´ Governance Structure - Antonella Zona, DG AGRI

Setting up the Rural Network´s Steering Group - Matthias Langemeyer, DG AGRI

Running cocts of LAGs - calculation method  -  Karolina Jasinska-Mühleck, DG AGRI

 Foto ELARDi koosolekust:

Lisa kommentaar