Eesti Leader Liidu liikmete arenguhüppe projekti raames loodi  liidu sisemiste resurside paremaks kasutamiseks ja liidu igapäevatöö paremaks korraldamiseks ELL töörühmad. 
 
Vajaduspõhiselt loodud ja ühiselt kokkulepitud väärtuste järgi tegutsevad ELL töörühmad on oluliseks toeks tegevusgruppidele ja Eesti Leader Liidule.
 
Töörühma tegutsemise põhimõtted: 
Jgal töörühmal on kindel eestvedaja (töörühma juht), tööplaan või tegevuskava, arusaam kokkulepetest ja vastutuse jagamisest ja iga töörühma juht teeb koostööd Eesti Leader Liidu juhatusega.
 
 1. Kommunikatsiooni töörühm
  Töörühm tegeleb erinevate kommunikatsiooni protsessidega organisatsioonis, et tagada      toimiv sise- ja väliskommunikatsioon organisatsioonis ja liikmete vahel.
  Töörühma liikmed:
   Anu Altmets (töörühma juht), Kerli Lambing, Heiki Vuntus, Arno Kannike, Jaak Vitsur ja Karl Õmblus 
   
 2. LEADER määruse tõlgendamise töörühm
  Töörühm tegeleb LEADER määruse einevate tõlgendamise küsimustega ja teeb vastavaid ettepanekuid. Töörühm  vaatab läbi ja analüüsib erinevaid tegevusgruppide kaasusi ning pakub ka lahendusi edasiseks tegutsemiseks.
  Töörühma liikmed: Ene Sarapuu (töörühma juht), Kerli Lambing, Tiiu Rüütle ja Karl Õmblus.
   
 3. CLLD 2020+/multifondide töörühm
  Tegutsetakse eesmärgiga tagada CLLD multifondide rakendamine Eestis aastateks 2021-2027. 
  Töörühma liikmed: Kristiina Tammets (töörühma juht) , Silva Anspal, Valdek Haugas, Ede Teinbas, Aive Tamm, Anu Altmets, Heiki Vuntus, Jaak Vitsur,  Terje Aus, Mecedes Merimaa, Anneli Kimmel (MEM), Kristine Hindriks (MEM),     Krista Kõiv (Maainfo), Ave Bremse (Maainfo), Ester Valdvee (Maainfo)
   
 4. Õigusloome töörühm:
  Õigusloome töörühma eesmärk on sekkumine LEADER ja maaelu arengut  puudutavatesse õigusloomeprotsessidesse sh koostöö Riigikogu LEADER toetusrühmaga, kus Eesti Leader Liidu partneriks õigusloomes on Riigikogu liige Anneli Ott.
  Töörühma liikmed: Tiiu Rüütle (töörühma juht), Valdek Haugas, Rafael Milerman ja Jako Jaago.
   
 5. ELL protsesside töörühm
  ELL protsesside töörühm tegeleb erinevate  protsesside analüüsimisega ning selgitab vajaduse põhiselt, kas ja kuidas on võimalik protsesse muuta organisatsioonis ja liikmete vahel tõhusamaks ning milliseid ressursse see nõuab.
  Töörühma liikmed: Silva Anspal (töörühma juht), Kerli Lambing, Aive Tamm, Iris Haiba, Riina Trumm ja Karl Õmblus
   
 6. ELL laienemise töörühm:
  Eesmärk on laiendada Eesti Leader Liidu liikmeskonda.
  Töörühma liikmed:
  Rafael Milerman (töörühma juht), Valdek Haugas 
 
 
NB! Töörühmad on liikmete lisandumise osas avatud ja töörühmaga liitumiseks saada oma soov e-posti aadressile: info@leaderliit.eu.
 
Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse