• Rafael Milerman Lääne-Harju Koostöökogust on Leader tegevusgruppide esindaja Maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjonis. 

  • Reet Kokovkin Hiidlaste Koostöökogust on  Leader tegevusgruppide esindajana Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 elluviimist koordineerivas töörühmas põhiliikmena ja asendusliige on Triin Kallas.

  • Silva Anspal Järva Arengu Partneritest on Põllumajanduse ja Kalanduse arengukava 2030 koostamise töörühmas asendusliige. 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse