• Piret Leskova, Eesti Leader Liidu tegevjuht on Leader tegevusgruppide esindaja

           MAK 2014-2020 juhtimiskomisjonis, MAK 2014-2020 seirekomisjonis,                           MAK 2007-2013 seirekomisjonis, LEADER strateegiate hindamise                                 komisjonis,  Maaeluvõrgustiku koostöökojas ja Vaimse kultuuripärandi                       nõukogus

 

 

  • Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogust on  Leader tegevusgruppide esindajana Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 elluviimist koordineerivas töörühmas põhiliikmena ja asendusliige on Piret Leskova

 

 

  • Tiina Ivask, Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht on Eesti Leader tegevusgruppide esindajana  PRIA klientide Nõukoja liige

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse