Euroopa Regioonide Komitee arvamus kogukonna juhitud kohalikust arengust

7.-9. oktoobril 2019 toimunud Euroopa Regioonide Komitee plenaaristungil võeti vastu uus territoriaalse tegevuskavaga seotud arvamus, mille keskmes on kogukonna juhitud kohalik areng.

Arvamuse tervikteksti leiate siit, eestikeelne tõlge lisandub peagi õigusaktide andmebaasi.

Arvamuse algataja on Radim SRŠEŇ (CS/EPP), Regioonide komitee saadik Olomouc’ist (Tšehhi), kes on ka ELARDi endine president ning praegune nõukogu liige.

Euroopa Regioonide Komitee tegutseb ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste nimel ning annab nõu piirkondi ja linnu puudutavate uute õigusaktide asjus (70% kõigist ELi õigusaktidest). Pikem selgitus Komitee tegevusest ja koosseisust.

 

Mida see arvamus sisaldab?

Kokkuvõtlikult:

Eesti Leader Liit kasutab Regioonide Komitee soovitusi siseriiklikes läbirääkimistes uue perioodi planeerimisel.