Ülevaade Eesti Leader Liidu erinevatest koosolekutest ja kohtumistest alates 2016. aastast on leitav järgmiste linkide kaudu: 

2019. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:

1. Üldkoosolek Türil 18.04.2019

 

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:

1. 17.01.2019 Roosna-Allikul

2. 06.03.2019 Kõos

3. 17.05.2019 Pärnumaal

4. 15.08.2019 Vainupeal

 

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:

1. 01.04.2019 Türil

 

Eesti Leader Liidu töörühmade koosolekud

19.02.2019 Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tartus

07.08.2019 Leader määruse tõlgendamise ja õigusloome töörühma koosolek Põltsamaal

 

2018. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:

1. Üldkoosolek Albus 18.06.2018

2. Üldkoosolek Pärnus 13.12.2018

 

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:

1. 02.02.2018. Juhatuse koosolek Mäos

2. 05.03.2018. Juhatuse koosolek Abja-Paluojal

3. 27.03.2018. Juhatuse koosolek Roosna-Allikul

4. 08.05.2018. Juhatuse koosolek Jänedal

5. 05.06.2018 Juhatuse koosolek Roosna-Allikul

6. 05.09.2018 Juhatuse koosolek Roosna-Allikul

7. 17.10.2018 Juhatuse koosolek Põlvas

8. 15.11.2018 Juhatuse koosolek Roosna-Allikul

 

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:

1. 05.06.2018 Raplas

 

Eesti Leader Liidu erinevate töörühmade koosolekud:

1. 30.01.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Jänedal

2. 23.03.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Kamari Seltsimajas

3. 20.04.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tartus

4. 14.05.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tallinnas, Maaeluministeeriumis

5. 28.06.2018 Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tartus

6. 27.08.2018 Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tallinnas, Maaeluministeeriumis

 

2017. aasta

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:

1. Üldkoosolek Paides 21.06.2017.a.

2. Üldkoosolek Eistveres 19.12.2017.a.

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:

1. Juhatuse koosolek 01.02.2017.a.

2. Juhatuse koosolek 25.05.2017.a

3. Juhatuse koosolek 26.07.2017.a

4. Juhatuse koosolek 13.09.2017.a

5. Juhatuse koosolek 16.10.2017.a

6. Juhatuse koosolek 14.11.2017.a

7. Juhatuse koosolek 13.12.2017.a.

8. Juhatuse koosolek 19.12.2017.a.

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:

1. Revisjonikomisjoni koosolek 16.06.2017.a.

Eesti Leader Liidu teised erinevad koosolekud:

1. Kommunikatsiooni töörühma II koosolek 17.02.17.a

2. LEADER määruse töörühm I koosolek 21.02.17.a.

3. Koostööpartnerite koosolek 1/17 - ELARD teemal  07.03.17.a.

4. Liidu ja Maainfo koosolek 22.03.17.a.

5. Kommunikatsiooni töörühma III koosolek 07.04.17.a

6. Koostööpartnerite koosolek 2/17 - ELARD teemal 07.04.17.a.

7. Multifondide töörühma I koosolek 18.04.17.a

8.  Multifondide töörühma II koosolek 16.05.17.a.

9. Koostööpartnerite koosolek 3/17 - ELARD teemal 16.05.17.a. 

10. Kommunikatsiooni töörühma IV koosolek 25.05.17.a.

11. ELL LEADER-määruse töörühma kohtumine 12.06.17.a.

12. Multifondide töörühma III koosolek 14.06.2017.a.

13. LEADER suveseminari ettevalmistav koosolek 14.06.17.a.

14. ELARD presidentuuri lõpetava seminari korralduskoosolek 14.06.17.a.

15. ELL LEADER-määruse töörühma koosolek ja koondatud muudatusettepanekud 08.09.17.a.

16. ELL protsesside kirjeldamise töörühma kohtumine  22.09.2017.a

17. Multifondide töörühma laiendatud koosolek LEADER tegevusgruppidele 17.10.2017.a

18. 30.11.2017.a Kommunikatsiooni töörühma kohtumine Piimandusmuuseumis.

2016. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud: 

1. Üldkoosolek Paides 26.05.2016.a.

2. Üldkoosolek 28.11.2016.a

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:

1. Juhatuse koosolek 14.01.2016.a.

3. Juhatuse elektrooniline koosolek 03.03.2016.a.

4. Juhatuse koosolek 28.03.2016.a

5. Juhatuse koosolek 29.08.2016.a.

6. Juhatuse koosolek 29.11.2016.a

 Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:

1. Revisjonikomisjoni aruanne 2015. aasta kohta

Eesti Leader Liidu teised erinevad koosolekud:

1. Põhikirja töörühma koosolek Eistveres 18.08.2016.a.

2. ELL liikmete ühisseminar 9.-10.02.2016.a.

Hetkel andmed puuduvad.

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse