Ülevaade Eesti Leader Liidu erinevatest koosolekutest ja kohtumistest, alates 2016. aastast, on leitav järgmisete linkide kaudu: 

2017. aasta

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:

1. Üldkoosolek Paides 21.06.2017.a.

2. Üldkoosolek Eistveres 19.12.2017.a.

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:

1. Juhatuse koosolek 01.02.2017.a.

2. Juhatuse koosolek 25.05.2017.a

3. Juhatuse koosolek 26.07.2017.a

4. Juhatuse koosolek 13.09.2017.a

5. Juhatuse koosolek 16.10.2017.a

6. Juhatuse koosolek 14.11.2017.a

7. Juhatuse koosolek 13.12.2017.a.

8. Juhatuse koosolek 19.12.2017.a.

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:

1. Revisjonikomisjoni koosolek 16.06.2017.a.

Eesti Leader Liidu teised erinevad koosolekud:

1. Kommunikatsiooni töörühma II koosolek 17.02.17.a

2. LEADER määruse töörühm I koosolek 21.02.17.a.

3. Koostööpartnerite koosolek 1/17 - ELARD teemal  07.03.17.a.

4. Liidu ja Maainfo koosolek 22.03.17.a.

5. Kommunikatsiooni töörühma III koosolek 07.04.17.a

6. Koostööpartnerite koosolek 2/17 - ELARD teemal 07.04.17.a.

7. Multifondide töörühma I koosolek 18.04.17.a

8.  Multifondide töörühma II koosolek 16.05.17.a.

9. Koostööpartnerite koosolek 3/17 - ELARD teemal 16.05.17.a. 

10. Kommunikatsiooni töörühma IV koosolek 25.05.17.a.

11. ELL LEADER-määruse töörühma kohtumine 12.06.17.a.

12. Multifondide töörühma III koosolek 14.06.2017.a.

13. LEADER suveseminari ettevalmistav koosolek 14.06.17.a.

14. ELARD presidentuuri lõpetava seminari korralduskoosolek 14.06.17.a.

15. ELL LEADER-määruse töörühma koosolek ja koondatud muudatusettepanekud 08.09.17.a.

16. ELL protsesside kirjeldamise töörühma kohtumine  22.09.2017.a

17. Multifondide töörühma laiendatud koosolek LEADER tegevusgruppidele 17.10.2017.a

18. 30.11.2017.a Multifondide töörühma kohtumine Piimandusmuuseumis.

2016. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud: 

1. Üldkoosolek Paides 26.05.2016.a.

2. Üldkoosolek 28.11.2016.a

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:

1. Juhatuse koosolek 14.01.2016.a.

3. Juhatuse elektrooniline koosolek 03.03.2016.a.

4. Juhatuse koosolek 28.03.2016.a

5. Juhatuse koosolek 29.08.2016.a.

6. Juhatuse koosolek 29.11.2016.a

 Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:

1. Revisjonikomisjoni aruanne 2015. aasta kohta

Eesti Leader Liidu teised erinevad koosolekud:

1. Põhikirja töörühma koosolek Eistveres 18.08.2016.a.

2. ELL liikmete ühisseminar 9.-10.02.2016.a.

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse