Eesti Leader Liidu revisjonikomisjon kontrollib liidu organite poolt vastuvõetud otsuste täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist ning dokumentide koostamist ja säilitamist. Revisjonikomisjoni liige ei ole liidu juhatuse liige ega liidu raamatupidaja. Revisjonikomisjon valitakse kuni kolmeks aastaks. 

Üldkoosoleku otsusega 21.06.2017.a. valiti järgnevaks kolmeks aastaks Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni liikmeteks:

1. Riina Trumm - Lõuna Järvamaa Koostöökogu

2. Kerli Lambing - Lääne-Harju Koostöökogu

3. Jaak Vitsur - Raplamaa Partnerluskogu

 

Aastatel 2014 - 2017 olid Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni liikmed:

Tiina Ivask, Valgamaa Partnerluskogu

Anneli Roosalu, Mulgimaa Arenduskoda (Taandas end aprill 2016.a.)

Rafael Milerman, Lääne-Harju Koostöökogu

 

 

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse