Eesti Leader Liidu liikmete arenguhüppe projekti raames loodi  liidu sisemiste resurside paremaks kasutamiseks ja liidu igapäevatöö paremaks korraldamiseks ELL töörühmad. 
 
Vajaduspõhiselt loodud ja ühiselt kokkulepitud väärtuste järgi tegutsevad ELL töörühmad on oluliseks toeks tegevusgruppidele ja Eesti Leader Liidule.
 
Töörühma tegutsemise põhimõtted: 
Igal töörühmal on kindel eestvedaja (töörühma juht), tööplaan või tegevuskava, arusaam kokkulepetest ja vastutuse jagamisest ja iga töörühma juht teeb koostööd Eesti Leader Liidu juhatusega.
 
 1. Kommunikatsiooni töörühm
  Töörühm tegeleb erinevate kommunikatsiooni protsessidega organisatsioonis, et tagada      toimiv sise- ja väliskommunikatsioon organisatsioonis ja liikmete vahel.
  Töörühma liikmed:
   Kerli Lambing, Heiki Vuntus, Arno Kannike, Jaak Vitsur, Kaja Karlson ja Karl Õmblus 
   
 2. LEADER määruse tõlgendamise ja õigusloome töörühm
  Töörühm tegeleb LEADER määruse einevate tõlgendamise küsimustega ja teeb vastavaid ettepanekuid. Töörühm  vaatab läbi ja analüüsib erinevaid tegevusgruppide kaasusi ning pakub ka lahendusi edasiseks tegutsemiseks. Eesmärk on ka sekkumine LEADER ja maaelu arengut  puudutavatesse õigusloomeprotsessidesse sh koostöö Riigikogu LEADER toetusrühmaga, kus Eesti Leader Liidu partneriks õigusloomes on Riigikogu liige Anneli Ott.
  Töörühma liikmed:  Tiiu Rüütle (töörühma juht), Valdek Haugas, Rafael Milerman, Jako Jaago, Kerli Lambing, Riina Trumm, Tiina Ivask ja Karl Õmblus.
   
 3. CLLD 2020+/multifondide töörühm
  Tegutsetakse eesmärgiga tagada CLLD multifondide rakendamine Eestis aastateks 2021-2027. 
  Töörühma liikmed: Kristiina Tammets (töörühma juht) , Silva Anspal, Valdek Haugas, Ede Teinbas, Aive Tamm, Heiki Vuntus, Jaak Vitsur,  Terje Aus, Mercedes Merimaa, Margit Pärtel, Endla Mitt, Kai Kalmann (MEM), Krista Kõiv ja  Ave Bremse (Maaeluvõrgustik), Krista Habakukk (Kodukant).
   
 4. ELL protsesside töörühm
  ELL protsesside töörühm tegeleb erinevate  protsesside analüüsimisega ning selgitab vajaduse põhiselt, kas ja kuidas on võimalik protsesse muuta organisatsioonis ja liikmete vahel tõhusamaks ning milliseid ressursse see nõuab.
  Töörühma liikmed: Silva Anspal (töörühma juht), Kerli Lambing, Aive Tamm, Iris Haiba, Riina Trumm ja Karl Õmblus
   
 5. ELL laienemise töörühm:
  Eesmärk on laiendada Eesti Leader Liidu liikmeskonda.
  Töörühma liikmed:
  Rafael Milerman (töörühma juht), Valdek Haugas, Arno Kannike 
 
 
NB! Töörühmad on liikmete lisandumise osas avatud ja töörühmaga liitumiseks saada oma soov e-posti aadressile: info@leaderliit.eu.
 
Lisainfo:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse