CLLD töögrupi kohtumine 20. aprillil Tartus

Kogukonna juhtitud kohaliku arengu tulevikku (2020+) suunatud töörühm kogunes Tartumaa Arendusseltsi ruumides.
Päevakavas:

1. Kohtumiste hetkeseis ja tagasiside;

2. CLLD üritus 17. mail - programmi lõplik ülevaatamine, kutsed ja teavitus;

3. CLLD töögrupi laienemine ja järgmine kohtumine.

 

Multifondid/CLLD 2020+ töörühm on üks Eesti Leader Liidu töörühmadest, mille ülesandeks on anda sisend EL järgmise programmperioodi LEADER / kogukonna juhitud kohaliku arengu ettevalmistamiseks. Otsustati töögruppi laiendada, kutsudes liituma ka kalandusgruppide ja Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad.


Koosolekul osalejad: Mercedes Merimaa Pärnu Lahe Partnerluskogust, Triin Kallas Eesti Leader Liidust, Aive Tamm Jõgevamaa Koostöökogust, Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust, Kristiina Tammets ja Triin Lääne Tartumaa Arendusseltsist, Krista Kõiv ja Ave Bremse maaelu võrgustikutöö osakonnast. Maaeluministeeriumi esindajad Anneli Kimmel ja Kristine Hindriks osalesid skype teel.

Koosoleku protokoll 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu

 

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse