CLLD töögrupi kohtumine 20. aprillil Tartus

Kogukonna juhtitud kohaliku arengu tulevikku (2020+) suunatud töörühm kogunes Tartumaa Arendusseltsi ruumides.
Päevakavas:

1. Kohtumiste hetkeseis ja tagasiside;

2. CLLD üritus 17. mail - programmi lõplik ülevaatamine, kutsed ja teavitus;

3. CLLD töögrupi laienemine ja järgmine kohtumine.

 

Multifondid/CLLD 2020+ töörühm on üks Eesti Leader Liidu töörühmadest, mille ülesandeks on anda sisend EL järgmise programmperioodi LEADER / kogukonna juhitud kohaliku arengu ettevalmistamiseks. Otsustati töögruppi laiendada, kutsudes liituma ka kalandusgruppide ja Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad.


Koosolekul osalejad: Mercedes Merimaa Pärnu Lahe Partnerluskogust, Triin Kallas Eesti Leader Liidust, Aive Tamm Jõgevamaa Koostöökogust, Ede Teinbas Lääne-Harju Koostöökogust, Kristiina Tammets ja Triin Lääne Tartumaa Arendusseltsist, Krista Kõiv ja Ave Bremse maaelu võrgustikutöö osakonnast. Maaeluministeeriumi esindajad Anneli Kimmel ja Kristine Hindriks osalesid skype teel.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu

 

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse