Eesti Leader Liidu üldkoosolek toimub Paides

21. juuni 2017.a toimub Eesti Leader Liidu liikmete üldkoosolek.

Eesti Leader Liidu liikmed kogunevad üldkoosolekuks, et arutada järgmisi päevakorralisi teemasid:

  1. Eesti Leader Liidu 2016.a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
  2. Eesti Leader Liidu korraline juhatuse valimine
  3. Eesti Leader Liidu korraline revisjonikomisjoni valimine
  4. ELARD tegevuste ülevaade, ELARD algatuste tutvustamine ja ELARD liikmemaksu muudatustest ülevaate andmine
  5. Kommunikatsiooniplaani esitlemine
  6. Eesti Leader Liidu 2017.a. tegevuskava täiendamine ja kinnitamine 

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse