Kohtumine külaliikumisega Kodukant

15. märtsil toimus kohtumine multifondide teemal.

Eesti Leader Liidu esindus koosseisus juhatuse esimees Valdek Haugas, tegevjuht Triin Kallas ja ELARDi asepresident Kristiina Tammets kohtusid Eesti Külaliikumine Kodukant esindajate Krista Habakuke ja Ivika Nõgeliga, et tutvustada eurofondide poliitikat kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) tulevikuplaanide valguses ning arutada koostöövõimalusi.

Otsustati koostada ühispöördumine Maaeluministeeriumisse ning juhtida Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PõKa) aastani 2030 koostamise juhtijate tähelepanu sellele, et valdkondlike ja valdkonnaüleste töörühmade seas ei tõuse maaelu teema vaid ühe alammeetmena piisavalt esile.

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse