Multifondide / CLLD 2020+ töögrupi koosolek

CLLD töögrupi kohtumine toimus reedel, 23. märtsil Põltsamaa kandis Kamari seltsimajas.

Päevakavas:

1. Ülevaade vahepeal toimunust, kohtumiste seis sotsiaalpartneritega;

2. CLLD maikuus (17.-18.05) toimuva seminari programmi arutelu;

3. CLLD presentatsiooni tutvustamine ja arutelu;

4. Muu oluline info.

 
Täiendav info: 
 
Triin Kallas
 
Eesti Leader Liit
 
tegevijuht
 
info@leaderliit.eu 

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse