2017. a. septembris arutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportöör Roman Hakeni eestvõttel
 Kogukonna juhitud kohaliku arengu (Community Led Local Development) meetodi rakendamist Euroopas ning avaldas oma arvamuse alljärgneva dokumendina:

 

 

 

Eesti Leader Liit                    Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja, Viljandimaa              Tel: 555 373 60              info@leaderliit.eu  

Logi sisse