Kogukonna juhitud kohaliku arengu lähenemisviisi eelised

2017. a. septembris arutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportöör Roman Hakeni eestvõttel
 Kogukonna juhitud kohaliku arengu (Community Led Local Development) meetodi rakendamist Euroopas ning avaldas oma arvamuse alljärgneva dokumendina: