Arhiivi tulemused

28.08.2014

Lääne-Virumaal toimus Leader sisehindamise suveseminar

LEADERi VII suveseminar toimus Eisma külalistemajas, Vihula vallas, Lääne-Virumaal. Suveseminaril osalesid Leader tegevusgruppide, Põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Eesti Maaülikooli, kui Eesti maaelu arengukava püsihindajad ning Maamajanduse Infokeskuse töötajad.

13.06.2014

Leaderi arengud Euroopas

TASi tegevjuht Kristiina Liimand osales mai lõpus – juuni alguses Brüsselis kolmel Leaderiga seotud üritusel – ELARDi (Euroopa Leader ühendus maaelu arenguks) koosolekul, CLLD (kogukonna juhitud kohalik areng) konverentsil ja ENRD (Euroopa maaelu arengu võrgustik) Leader alakomitee istungil.

06.06.2014

Täna täitub Toomas Kevvail, 50 aastat

Leader tegevusgrupid ja Maamajanduse Infokeskus läkitasid tänasele juubilarile, Toomas Kevvaile, südamlikud õnnesoovid sünnipäevaks ja soovisid talle jätkuvalt häid ideid maaelu arengu edendamisel.

22.05.2014

Eesti Leader Liit pidas üldkoosolekut

Irus toimunud Eesti Leader Liidu korralisel üldkoosolekul kinnitati 2013.a. majandusaasta aruanne ning 2014 aasta tegevuskava ja eelarve. Eesti Leader tegevusgruppide katusorganisatsioonil on nüüdsest ka uus, seitsmeliikmeline juhatus. Esitati oma kanditaat Euroopa maaelu arenguks loodud LEADER ühenduse ELARD juhatusse.

22.05.2014

Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava

Valitsus kiitis täna heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014–2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise.