Arhiivi tulemused

30.04.2014

Ülevaade MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istungist

30.04.14 toimus Põllumajandusministeeriumis MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istung. Minister Ivari Padari sõnutsi on plaanis saata MAK2014-2020 järgmine nädal valitsusse. Rahandusministeerium on seisukohal, et kõikide EL toetuste Eesti poolset kaasfintseerimist tehakse minimaalsel määral. Koalitsioonilepingus lepiti kokku, et MAK2014-2020 eelarve ei saa olla väiksem, kui lõppeva perioodi MAKi eelarve. Eelarve kujundamisel peame vaatama ÜPP I ja II sammast koos.Marko Gorbani väitel on Leader saanud erikohtlemise - vähendamine vaid 3,6 miljonit (mitte 10% nagu enamus teistel vähendatavatel meetmetel).

28.04.2014

Kohtumine ministriga LEADER 2020 teemal

Põllumajandusminister, Ivari Padar kohtus 28. aprillil 2014 aasta LEADER 2020 meetme teemal Leader Foorumi esindaja Reet Kokovkiniga ja Eesti Leader Liidu esindaja Piret Leskovaga. Kohtumisel osalesid veel Krista Kõiv (Maamajanduse Infokeskus), Anneli Kimmel ja Marko Gorban (Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakond), Elis Tootsman (ministri nõunik). Arutlusel oli LEADER maastikul uue programmiperioodi valguses päevakorral olevad teemad. Käsitlust vajavaid teemasid on muidugi LEADER maastikul hetkel mitmeid, kuid kohtumisel tulid arutlusele järgnevad teemad:

09.04.2014

Aastatel 2009 – 2014 on Eesti kohalikud tegevusgrupid ise teinud kokku üle 200 LEADER arendusprojekti.

Leader tegevusgrupp on kui piirkonna arendaja. Tegevusgruppide strateegiad on erinevad, nii on ka tegevusgruppide endi poolt elluviidavate Leader projektide arv tegevusgrupiti erinev. Näiteks on Valgamaa Partnerluskogu oma piirkonnas teinud kuue aastaga kokku 40 Leader arendusprojekti. Samas on aga ka tegevusgruppe, kelle strateegias ei ole tegevusgrupi enda projekte üldse ette nähtud, näiteks Tallinna läheduses paiknev Nelja Valla Kogu.

28.02.2014

Kohtumine põllumajandusministriga Õisu mõisas

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tutvustas 28. veebruaril Õisu mõisas Eesti maaelu arengukava 2014 -2020. Ministri ettekannekt kuulama ja ministriga kohtuma olid tulnud esindajad Viljandi Maavalitsusest, Viljandi PRIA büroost, Viljandimaa Arenduskeskusest, Viljandi Kultuuriakadeemiast ja Eesti Leader Liidust ning juhid Viljandimaa omavalitsustest.

07.02.2014

6.-7. veebruar 2014 toimus LEADER Foorumi seminar Hiiumaal, Kassari Puhkekeskuses.

Hiidlaste Koostöökogu poolt korraldatud Leader Foorumil osalesid LEADER tegevusgrupid ja Maamajanduse Infokeskuse esindajad, Krista Kõiv ja Ave Bremse. Kassari Puhkekeskuses toimuval seminaril osalesid kõik saabujad, allkirjastati seminaril osavõtjate leht, seminar sai alguse kell 15:00. Saabunud tegevusgruppe oli tulnud tervitama Hiidlaste Koostöökogust Reet Kokovkin, Ilmi Aksli ja juhatuse liige, Anu Pielberg.

20.01.2014

MES laenuvõimalused uuel programmperioodil LEADER tegevusgruppidele

20.01.2014 aastal toimus kohtumine MES-i esindajatega Tallinnas, Tobiase tänav 4. Kohtumisel osalesid Leader tegevusgruppide poolt: Piret Leskova Mulgimaa Arenduskojast, Deiw Rahumägi Nelja Valla Kogust ja Reet Kokovkin Hiidlaste Koosöökogust ning MES-i poolt jurist Katri Oja, finantsjuht Ardo Nõmm ja juhatuse liige Madis Reinup.