Eesti Leader Liit edastas LEADER tegevusgruppide tagasiside PRIAle

04.08.2017

Käimas on PRIA poolt uue e-pria keskkonna loomine ja koostöös tegevusgruppidega soovitakse leida parimat lahendust.

19. juunil Jänedal toimunud Leader infopäeval tutvustas PRIA Leader projektitaotluste vastuvõtmist uues e-PRIAs. Tutvustust tehes avaldasid tegevusgrupid soovi teha ka omapoolseid ettepanekuid. Eesti Leader Liit kogus LEADER tegevusgruppide ettepanekud ning edastas need PRIAle.

Lisainfo: 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu