Juhtkomisjon arutas ÜPP strateegiakava 2023-2027 muudatusi

26.04.2022

26. aprillil 2022

Päevakava:

14.00 – 14.10 Sissejuhatus ja päevakava tutvustus

14.10 – 14.40  Kinnitatud ÜPP strateegiakava keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande tutvustus (Olavi Petron)

14.40 – 15.10  Ülevaade Euroopa Komisjoni ettepanekutest Eesti ÜPP strateegiakavale (Marko Gorban)

15.10 – 16.10  Ülevaade ÜPP strateegiakava 2023-2027 peamistest muudatustest (Katrin Rannik ja Kristel Maidre)

16.10 – 16.50  Arutelu

16.50 – 17.00  Kokkuvõte 

Eesti Leader Liitu esindab juhtkomisjonis juhatuse liige Valdek Haugas.

Allikas: M. Gorbani ettekanne