“IRIS” projekt – Noored tegutsema!

“IRIS” projekt on rahastuse saanud ERASMUS+ programmist ja kannab inglise keelset nime: “Developing functional creativity: from Words to Actions!”

Projekti “IRIS” algataja, eestvedaja ja taotleja on MTÜ TABORA, Belgiast.

 Eesti Leader Liit on projekti “IRIS” – NOORED TEGUTSEMA! koostööpartner.

Projekti eesmärk:  Noorte täiend- ja järelõppe võimaldamine neid kaasaval ja motiveerival viisil. Projektis on eriline rõhk ka võimalikult mitmekülgsel projektipartnerlusel. 

Projekti eestvedaja MTÜ TABORA on projekti kaasanud koostööpartnereid neljast erinevast riigist, kes omakorda tegutsevad erinevates valdkondades ja kellel on erinevad kokkupuuted noortele tegutsemisvõimaluste avardamisel. Projektipartnerina on projekti kaasatud Belgiast lisaks TABORA´le kaks organisatsiooni:  MTÜ Erdena ja MTÜ LWP; Lätist: Riia Tehnika Ülikool; Eestist: Eesti Leader Liit, Bulgaariast: MTÜ Caritas Sofia ning Makedooniast: Women´s Forum.

Projekti teavituse uudisnupp

Projekti ettevalmistava kohtumise uudisnupp

Projekti esimese töötoa päevakava

Teine töötuba kannab nime “Unistuste püüdjad”

Projekti “Noored tegutsema!” viimane lõpetav koosolek toimus Belgias

Lisainfo ja küsimused:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu