PõKa eelhindamine

30.10.2018

fookusgrupi arutelu 30. oktoobril 2018

Eesti Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030 (PõKa 2030) koostamine on jõudmas lõpusirgele ja koostatud arengukava osas viiakse läbi eelhindamine.  Arengukava sisu valideerimiseks ja parandusettepanekute kogumiseks korraldas Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi hindamisgrupp  fookusgrupi arutelu. Kodanikuühenduste esindajate fookusgrupi peamine eesmärk on valideerida lõpparuande kavandis välja toodud hetkeolukorra ja probleemi püstitus koos eesmärgi ning sekkumise sõnastusega eelkõige maa- ja rannapiirkondade arengu vaates. 

Fookusgrupi arutelu toimus 30. novembril 2018 Maaeluministeeriumi sinises saalis. Eesti Leader Liitu esindasjuhatuse esimees Valdek Haugas.

 

Lisainfo: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

info@leaderliit.eu