Arutelumaterjalid

Lihtsustatud kulumeetodite analüüsid: ELARDi uurimus 2019Saksimaa näideSoome näide