Suveseminaril anti välja esmakordselt LEADER Tegija tiitel

11.08.2021

10. augustil 2021

Tänavune LEADER suveseminar leidis aset Läänemaal. Seminaril osales ligi 80 inimest erinevatest Eesti LEADER tegevusgruppidest, PRIAst, maaeluvõrgustikust ja maaeluministeeriumist. Nagu kombeks on saanud, algas seminari esimene päev külastustega LEADER objektide ja teiste silmapaistvate ettevõtete juurde. Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas toimus neli õppereisi, mille märksõnadeks looduslähedane ja mahe. Kokku sai neljal õppereisil tutvuda suisa 11 põneva koha ning veel rohkemate huvitavate inimestega, kellega arutleti mahetootmisest, loodussõbralikust ettevõtlusest, loodusharidusest ja kogukonna rollist selles. 

Suveseminari õhtune osa jätkus pärast arvukaid töötube ning sportlikke võistlusi Roostal ühise õhtusöögiga, kus esmakordselt anti üle ka LEADER tegija tiitel. 
LEADER Tegija tiitlit antakse välja, et tunnustada Eesti LEADER kogukonnas LEADER tegevmeeskondade ja juhatuse liikmeid. LEADER Tegija tiitli on ellu kutsunud MTÜ Kodukant Läänemaa koos maaeluvõrgustiku ja Eesti Leader Liiduga.

LEADER Tegija tiitli anti seekord üle inimesele, kes on LEADER ridades töötanud alates 2007. aastast. 2016. aastast on ta esindanud Eesti LEADER tegevusgruppe ELARDi presidendi ja asepresidendina, viinud LEADER’i Euroopa Komisjonini, toonud Eestisse arvukalt häid praktikaid, eeskujusid, võrdlevaid uuringuid, teadmisi ning kogemusi.

Kristiina Tammets – LEADER Tegija 2021

LEADER Tegijaks 2021 kuulutati Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets. Kristiina on innovatiivne, särav, järjekindel, teotahteline, eestvedav ja kaasav. Tema ideed on lennukad ja vahel utoopilisedki, kuid jõuavad alati tulemuseni. Ta on vedanud LEADER Liidu juures multifondide töörühma – kaasanud koostööpartnereid teistest maaeluorganisatsioonidest, väsimatult tutvustanud multifondide rakendamise eeliseid poliitikutele, ametnikele ja kolleegidele. Korraldanud mitmeid seminari nii LEADER programmi ja multifondide teemal, kaasates ka väliseksperte.
Kristiinal on oma teadmiste ning oskustega panustanud LEADER arengusse Eestis aga ka mujal maailmas. Ta on sisult kohalik, ent vormilt rahvusvaheline ja seeläbi on tema saavutused LEADER idee tutvustamisel olnud edukad ja tema töö selle nimel toonud kasu kogu Eesti LEADER kogukonnale.

Palju õnne, Kristiina! 

Loodetavasti saab “LEADER Tegija” tiitlist LEADER suveseminaride traditsioon.

Pildil (paremalt-vasakule): Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht ja LEADER Tegija 2021), Reve Lambur (PMK maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja), Merle Mäesalu (Kodukant Läänemaa juhatuse esimees)

LEADER Tegija statuut