21.02.2013.a ELARDi presidendi, Petri Rinne, kohtumine Euroopa Innovatsiooni Koostöökogu juhtgrupiga (European Innovation Partnership – EIP)

28.02.2013

Koostöökogu teemaks oli "Põllumajanduse produktiivsus ja jätkusuutlikkus". Kutsutud olid 42 organisatsiooni, põllumajandusministrid ja Euroopa suurimate toiduainetööstuste esindajad.

EIPi eesmärk on tuua kokku erinevaid teadmisi ja kogemusi põllumajandusvaldkonnast ja seeläbi luua eeldusi innovatsiooniks. Nähakse, et innovatsioon põllumajanduses võib olla oma iseloomult laiaulatuslik haarates nii tehnoloogilist, sotsiaalset kui ka institutsionaalset uuendamist. Loodetavasti on see liikumine ja need arutelud heaks pinnaseks uuendusliku ÜPP sünnile.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et EU soovitused CLLD elluviimiseks läbi uuendusliku ÜPP on head ja mõistlikud, kuid liikmesriikidel on üsna suur vabadus, mida ja kuidas rakendada. CLLD toetus tagatakse läbi seadusandluse, loodetavasti tuleb seaduste kaudu ka liikmeriikidele LEADERt toetavaid kohustuslikke juhiseid rohkem.

Deiw Rahumägi,

Eesti Leader Liidu aseesimees