Maapiirkondade pikaajaline visioon

Euroopa Komisjon avaldas 30. juunil 2021.a algatuse „Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon – tugevamad, ühendatud, vastupanuvõimelised ja jõukad ELi maapiirkonnad“.

„Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon“ eesmärgiks on muuta maapiirkonnad võimekateks, ühendatuks, vastupanuvõimeliseks ja edukateks. 137 miljonile inimesele koduks olev maapiirkond seisab silmitsi tõsiste probleemidega nagu rahvastiku vähenemine ja vananemine, infrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi langus, töökohtade vähesus, seda eelkõige nooremate seas, sissetulekute vähenemine ning liikuvusprobleemid. Loodud visiooniga soovitakse lahendada maapiirkondade probleeme lähtudes EL algatustest nagu rohelepe ja digitaalne üleminek ning võttes arvesse COVID-19 pandeemia käigus saadud kogemusi, tehes kindlaks viisid, kuidas parandada maapiirkondade elukvaliteeti, saavutada tasakaalustatud territoriaalareng ja soodustada seeläbi majanduskasvu.

Teatis koos kõikide lisadega on leitav Euroopa Komisjoni veebilehelt https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents

Eestikeelne visioonidokument: