Töörühmad

Eesti Leader Liidu liikmete arenguhüppe projekti raames loodi  liidu sisemiste resursside paremaks kasutamiseks ja liidu igapäevatöö sujuvamaks korraldamiseks ELL töörühmad. 

Vajaduspõhiselt loodud ja ühiselt kokkulepitud väärtuste järgi tegutsevad ELL töörühmad on oluliseks toeks tegevusgruppidele ja Eesti Leader Liidule. 

Töörühma tegutsemise põhimõtted: 
Igal töörühmal on kindel eestvedaja (töörühma juht), tööplaan või tegevuskava, arusaam kokkulepetest ja vastutuse jagamisest ja iga töörühma juht teeb koostööd Eesti Leader Liidu juhatusega.

 • Kommunikatsiooni töörühm
  Töörühm tegeleb erinevate kommunikatsiooni protsessidega organisatsioonis, et tagada toimiv sise- ja väliskommunikatsioon organisatsioonis ja liikmete vahel.
  Töörühma liikmed: Endla Mitt, Silva Anspal,  Heiki Vuntus, Arno Kannike, Imre Heinsaar, Karl Õmblus, Andra Liibek, Maarja Pikkmets ja Siim Piirak. 
   
 • Õigusloome töörühm
  Töörühm tegeleb LEADER määruse einevate tõlgendamise küsimustega ja teeb vastavaid ettepanekuid. Töörühm  vaatab läbi ja analüüsib erinevaid tegevusgruppide kaasusi ning pakub ka lahendusi edasiseks tegutsemiseks. Eesmärk on ka sekkumine LEADER ja maaelu arengut  puudutavatesse õigusloomeprotsessidesse.
  Töörühma liikmed:  Tiiu Rüütle (töörühma juht), Valdek Haugas, Rafael Milerman, Riina Trumm, Tiina Ivask, Karl Õmblus, Koit Kelder, Endla Mitt, Rita Triinu Peussa ja Liis Moor.
   
 • CLLD 2020+/multifondide töörühm
  Tegutsetakse eesmärgiga tagada CLLD multifondide rakendamine Eestis aastateks 2021-2027. 
  Töörühma liikmed: Kristiina Tammets (töörühma juht), Valdek Haugas, Rafael Milerman, Heiki Vuntus,  Terje Aus, Mercedes Merimaa, Margit Pärtel, Endla Mitt, Taavi Kurvits (MEM),  Ave Bremse (Maaeluvõrgustik), Krista Habakukk (Kodukant).
   
 • ELL protsesside töörühm
  ELL protsesside töörühm tegeleb erinevate  protsesside analüüsimisega ning selgitab vajaduse põhiselt, kas ja kuidas on võimalik protsesse muuta organisatsioonis ja liikmete vahel tõhusamaks ning milliseid ressursse see nõuab.
  Töörühma liikmed: Silva Anspal (töörühma juht), Riina Trumm ja Karl Õmblus.
   
 • ELL laienemise töörühm:
  Eesmärk on laiendada Eesti Leader Liidu liikmeskonda.
  Töörühma liikmed: Rafael Milerman (töörühma juht), Kristiina Tammets, Valdek Haugas, Arno Kannike. 
   
 • PRIA fookusgrupp:
 • Eesmärk on arutada LEADER meetme rakendamisega seotud praktilisi küsimusi ning koostöös töötada välja toimivaid lahendusi.
 • Töörühma liikmed: Tiina Ivask, Tiiu Rüütle, Kristiina Tammets, Endla Mitt.

Ülevaated ja kokkuvõtted toimunud töörühmade koosolekutest

NB! Töörühmad on liikmete lisandumise osas avatud ja töörühmaga liitumiseks saada oma soov e-posti aadressile: info@leaderliit.eu. 

Lisainfo:
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu