Koosolekud

Ülevaate Eesti Leader Liidu erinevatest koosolekutest ja kohtumistest leiate järgmiste linkide kaudu: 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Orus 14.02.2024, materjalid

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 19.01.2024 Rõngus
2. 06.02.2024 Zoomis
3. 22.03.2024 Käärikul

2023. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Pärnus 15.02.2023
2. Üldkoosolek Ääsmäel 12.06.2023, materjalid
3. Üldkoosolek Hindrekus 06.11.2023, materjalid
4. Üldkoosolek Jänedal 05.12.2023, materjalid

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 11.01.2023 Tartus
2. 02.03.2023 Mäos
3. 29.03.2023 Viisus
4. 17.04.2023 Mäos
5. 19.05.2023 Pärnus
6. 31.05.2023 Teamsis
7. 29.06.2023 Laiksaares
8. 14.07.2023 Zoomis
9. 22.08.2023 Raplas
10. 25.09.2023 Raplas
11. 06.10.2023 Zoomis
12. 16.10.2023 Zoomis
13. 27.10.2023 Zoomis
14. 03.11.2023 Zoomis
15. 22.11.2023 Põlvas

Muud koosolekud

LIFE EC4RURAL projekti koosolekud
20.09.2023 Juhtkomisjoni 1. istung

2022. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Kubijal 11.02.2022
2. Üldkoosolek Põlvamaal 9.06.2022

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 19.01.2022 Zoomis
2. 14.04.2022 Zoomis
3. 16.08.2022 Pühajärvel
4. 27.09.2022 Roosna-Allikul
5. 01.12.2022 Pärnus

Muud koosolekud: 
Õigusloome töörühma koosolekud

2021. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Vangol 14.06.2021

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 08.02.2021 Zoomis
2. 01.04.2021 Zoomis
3. 01.11.2021 Mäos

Muud koosolekud: 
04.02.2021 Kohtumine PRIAga (skype)

2020. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Paides 15.01.2020
2. Üldkoosolek Jaanihansol 16.06.2020
3. Üldkoosolek Tallinnas 06.11.2020

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 17.03.2020 Zoomis
2. 06.05.2020 Zoomis
3. 11.08.2020 Jänedal
4. 16.09.2020 Roosna-Allikul
5. 27.10.2020 Jänedal

Muud koosolekud: 
11.03.2020 PRIA fookusgrupi koosolek
14.07.2020 Kommunikatsiooni töörühma koosolek
12.11.2020 PRIAga kohtumine

2019. aasta 

Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Türil 18.04.2019

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 17.01.2019 Roosna-Allikul
2. 06.03.2019 Kõos
3. 17.05.2019 Pärnumaal
4. 15.08.2019 Vainupeal
5. 09.10.2019 Roosna-Allikul

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:
1. 01.04.2019 Türil

Eesti Leader Liidu töörühmade koosolekud
19.02.2019 Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tartus
07.08.2019 Leader määruse tõlgendamise ja õigusloome töörühma koosolek Põltsamaal
09.10.2019 ELL protsesside töörühma koosolek Roosna-Allikul

2018. aasta 


Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Albus 18.06.2018
2. Üldkoosolek Pärnus 13.12.2018

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. 02.02.2018. Juhatuse koosolek Mäos
2. 05.03.2018. Juhatuse koosolek Abja-Paluojal
3. 27.03.2018. Juhatuse koosolek Roosna-Allikul
4. 08.05.2018. Juhatuse koosolek Jänedal
5. 05.06.2018 Juhatuse koosolek Roosna-Allikul
6. 05.09.2018 Juhatuse koosolek Roosna-Allikul
7. 17.10.2018 Juhatuse koosolek Põlvas
8. 15.11.2018 Juhatuse koosolek Roosna-Allikul

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:
1. 05.06.2018 Raplas

Eesti Leader Liidu erinevate töörühmade koosolekud:
1. 30.01.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Jänedal
2. 23.03.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Kamari Seltsimajas
3. 20.04.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tartus
4. 14.05.2018. Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tallinnas, Maaeluministeeriumis
5. 28.06.2018 Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tartus
6. 27.08.2018 Multifondid/CLLD töörühma koosolek Tallinnas, Maaeluministeeriumis

2017. aasta


Eesti Leader Liidu üldkoosolekud:
1. Üldkoosolek Paides 21.06.2017.a.
2. Üldkoosolek Eistveres 19.12.2017.a.

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. Juhatuse koosolek 01.02.2017.a.
2. Juhatuse koosolek 25.05.2017.a
3. Juhatuse koosolek 26.07.2017.a
4. Juhatuse koosolek 13.09.2017.a
5. Juhatuse koosolek 16.10.2017.a
6. Juhatuse koosolek 14.11.2017.a
7. Juhatuse koosolek 13.12.2017.a.
8. Juhatuse koosolek 19.12.2017.a.

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:
1. Revisjonikomisjoni koosolek 16.06.2017.a.

Eesti Leader Liidu teised erinevad koosolekud:
1. Kommunikatsiooni töörühma II koosolek 17.02.17.a
2. LEADER määruse töörühm I koosolek 21.02.17.a.
3. Koostööpartnerite koosolek 1/17 – ELARD teemal  07.03.17.a.
4. Liidu ja Maainfo koosolek 22.03.17.a.
5. Kommunikatsiooni töörühma III koosolek 07.04.17.a
6. Koostööpartnerite koosolek 2/17 – ELARD teemal 07.04.17.a.
7. Multifondide töörühma I koosolek 18.04.17.a
8.  Multifondide töörühma II koosolek 16.05.17.a.
9. Koostööpartnerite koosolek 3/17 – ELARD teemal 16.05.17.a. 
10. Kommunikatsiooni töörühma IV koosolek 25.05.17.a.
11. ELL LEADER-määruse töörühma kohtumine 12.06.17.a.
12. Multifondide töörühma III koosolek 14.06.2017.a.
13. LEADER suveseminari ettevalmistav koosolek 14.06.17.a.
14. ELARD presidentuuri lõpetava seminari korralduskoosolek 14.06.17.a.
15. ELL LEADER-määruse töörühma koosolek ja koondatud muudatusettepanekud 08.09.17.a.
16. ELL protsesside kirjeldamise töörühma kohtumine  22.09.2017.a
17. Multifondide töörühma laiendatud koosolek LEADER tegevusgruppidele 17.10.2017.a
18. 30.11.2017.a Kommunikatsiooni töörühma kohtumine Piimandusmuuseumis.

2016. aasta 


Eesti Leader Liidu üldkoosolekud: 
1. Üldkoosolek Paides 26.05.2016.a.
2. Üldkoosolek 28.11.2016.a

Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekud:
1. Juhatuse koosolek 14.01.2016.a.
3. Juhatuse elektrooniline koosolek 03.03.2016.a.
4. Juhatuse koosolek 28.03.2016.a
5. Juhatuse koosolek 29.08.2016.a.
6. Juhatuse koosolek 29.11.2016.a

 Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni koosolekud:
1. Revisjonikomisjoni aruanne 2015. aasta kohta

Eesti Leader Liidu teised koosolekud:
1. Põhikirja töörühma koosolek Eistveres 18.08.2016.a.
2. ELL liikmete ühisseminar 9.-10.02.2016.a.