Maal elamise päev

Seni kolm korda (2019-2021) toimunud Maal elamise päev toob esile maapiirkondade elukeskkonna, tutvustades sealseid avalikke teenuseid, töökohti, ettevõtlusega tegelemise võimalusi ning kogukondlikku tegevust. Maal elamise päev on suunatud nii seal elavatele inimestele endile kui ka huvilistele, kes plaanivad elukorralduse muutmist ning otsivad võimalust kolida linnast maale.

Septembrikuu kolmandal laupäeval näeb maavaldades, millised on kohalikud koolid, lasteaiad ja tervishoiuasutused. Oma tegevusi tutvustavad kohalikud ettevõtjad ja kogukondade eestvedajad. Päeva jooksul saab osaleda erinevates töötubades, peetakse kohalike toodete laatu ja valdade juhid tutvustavad piirkonnas saadaval olevaid elamispindu ning töökohtade loomise võimalusi. Iga omavalitsus on kokku pannud oma programmi, mis kajastub Maal elamise päeva kodulehel www.maalelamisepaev.ee.

Maal elamise päeva korraldustoimkonda kuuluvad:

Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liit, Maaeluvõrgustik, Maaelu Edendamise Sihtasutus, Rakvere vald, Põllumajandus- ja kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, MTÜ Partnerlus.

Maal elamise päeva korraldajate koostöölepe