ELARDi väljaanded

2020

Summary of responses from the macro survey Which future do you want in rural areas?” September 2020 

2019. aasta lõpus avaldas ELARD kaks uut võrdlevat uuringut LEADER / CLLD kohta:

Veel olulist:

Lähem info:

Kristiina Tammets

Knowledge Exchange Platform of ELARD

E-mail: kristiina.tammets@elard.eu

www.elard.eu