ACCESS'R projekti töökoosolek

20.09.2019

18.-19. septembril 2019 Saint-Brieucis, Prantsusmaal

Prantsusmaa LEADER tegevusgruppe ühendav assotsiatsioon Leader France on algatanud uue rahvusvahelise projekti "ACCESS’R – ACCEssibility of Services to the population in Rural areas" kohalikele elanikele suunatud teenuste pakkumisest maapiirkondades.

Projekti kolmas töökohtumine toimus taas Prantsusmaal, täpsemalt Bretagne maakonnas, kus asub ka Leader France peakorter. Kohal olid projektipartnerid mitmetest Prantsuse organisatsioonidest ja Rumeeniast, Eestist osales Triin Kallas.

Kuna lõpule on jõudmas projekti esimene etapp, mille eesmärgiks oli projektinäidete kogumine ja andmebaasi koondamine (vt https://accessr.eu), siis oli kohtumise peamiseks eesmärgiks ühtse metoodika välja töötamine, mis saaks projektide esiletõstmise ja hindamise aluseks. Veidi jäi aega ka lähimate asulate külastamiseks, kus oli võimalik näha mitmete projektide tegelikku elluviimist. Silma torkas Eestist erinev tõlgendus linnasüdamete elavdamise toetuste kasutamisele: Prantsusmaal lahendavad sellised projektid eelkõige muresid, mis tekivad väikepoodide ja -äride liikumist linnaserva, suurtesse kaubanduskeskustesse, mille tagajärjel vanalinna piirkonnad on jäänud tühjaks ja inimestel pole põhjust neid külastada. Samuti pakutakse kohalikele elanikele suurt valikut erinevaid teenuskeskusi ja nõustamiskontoreid.

Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevijuht
info@leaderliit.eu