Allkirjastatud sai selleaastane ELARD presidentuuri tegevuste toetusleping

17.04.2017

Eesti Leader Liit allkirjastas Maaeluministeeriumiga lepingu ELARD 2017. aasta presidentuuriaasta tegevustoetuse saamiseks.

Kristiina Tammets, Eesti Leader Liidu esindajana on vedamas ELARD presidentuuriaastat 2016-2017. Lisaks ELARD meekonnale on meid toetamas ka sellel aastal erinevad Eesti partnerid. Eesti presidentuuriaastale ELARDis on suure panuse andnud ka tänavu Maaeluministeerium. Allkirjastasime Maaeluministeeriumiga lepingu ELARD presidentuuriaasta tegevustoetuse samiseks summas 8520 eurot. Samuti on Eesti Leader Liidul sõlmitud leping ka Maamajanduse Infokeskusega, kes samuti aitab meid ELARD presidentuuriaasta õnnestumises. Kavas on 2017. aastal koostöös Maaeluministeeriumiga, Maamajanduse Infokeskuse ja Kodukandiga korraldada mitmeid ELARD presidentuuriga seotud üritusi ja sündmusi. Täname partnereid!

Eesti Leader Liit tänab ka neid LEADER tegevusgruppe, kes on samuti omapoolse toetusega panustanud Eesti eesistumisele ELARDis. Aitäh teile!

Täiendav info:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu