Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne, võimekas meeskond!

10.06.2016

Eesti Leader Liidul on hea meel teatada, et meie projekt „Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne, võimekas meeskond“ on saanud toetuse KÜSK vabaühenduste arenguhüppe 2016 aasta taotlusvoorust.

Projekte esitati kokku 147, nesit 73 piirkondlikku ja 74 üleriigilist. On rõõm, et Eesti Leader Liidu projekt kuulub 10 toetuse saanud üleriigilise vabaühenduse hulka. Kõikide toetust saanud projektidega on võimalik tutuvuda: http://www.kysk.ee/toetatud-projektidProjekti eesmärk: Eesti Leader Liidu liikmeskond ehk meeskond on võimekas töötama ühtse eesmärgi nimel, organisatsioonis ja liikmetevahel on toimiv sise- ja väliskommunikatsioon, liikmeskond valdab erinevaid kommunikatsiooniprotsesse ja on kokkuhoidev ning organisatsioon tegutseb võimekalt.

Projekti lühikokkuvõte: Eesti Leader Liit väärtustab ning peab eduka organisatsiooni toimimise aluseks head meeskonna koostööd ja selget kommunikatsiooni. Eesti Leader Liidu liikmeskonna seas on vajalik tõsta ühtset kommunikatsiooni võimekust ning suurendada koostöötahet. Kommunikatsiooni ja koostöö võimekuse tõstmine liikmeskonnas annab võimaluse tõusta liidul kõrgemale koostöötasandile ja seda nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Projekti väljundina valmib koolitussari Eesti Leader Liidu meeskonnale teemadel – koostöötahte ning ühtse kommunikatsiooni arendamine. Koolitussari koosneb viiest arengupäevast, mis toimuvad vahemikus mai 2016- mai 2017. Kaasatud on erinevaid, oma valdkonna spetsialiste, projekti partneritena. Projektijuhtimisse on kaasatud andragoogika eriala III kursuse tudeng, et saada organisatsioonile välist ja valdkonda hästi tundva inimese vaadet. Koolituspakkuja koostab ülevaatlikku vaheanalüüsi iga arengupäeva järgselt ning kokkuvõttlikku ülevaate kogu koolitssarjast selle lõppedes. Projekti tegevuste avalikustamiseks ja üldsuse informeerimiseks ilmuvad ülevaatlikud artikklid koolitussarjast Eesti Leader Liidu ja 18 liikme kodulehel, uudiste lehe all. 

Eduka organisatsiooni taga peitub alati ühtne, eesmärkidele ja koostööle orjenteeritud meeskond. Ka meie hindame oma meeskonda ning proovime tagada selle edukust!Oleme astunud juba esimese sammu projekti elluviimiseks. Meie projektipartneri – Tripod Grupp OÜ – koolitajatega on maha istutud ja edasine plaan paika pandud. Ootame põnevusega eesseisvaid arengupäevi ja meie meeskonna ühist koostööd edukama Eesti Leader Liidu poole!

Piret Leskova ja Mirell Põllumäe (andragoog)
Eesti Leader Liit
555 373 60