Eesti edendamine Euroopasse

13.03.2017

Eesti süldile Euroopa Liidu tootetähis! – sellise eesmärgi nimel tegutsevad piirkondlikud maaelu arendajad Hiiumaalt, 30. märtsil toimub ka sellekohane infopäev.

Puhu risti söögimaja II korrusel on 30. märtsil 2017 kell 11:00-15:00 Hiiumaa LEADER tegevusgrupp koostöös Jõgevamaa LEADER tegevusgrupiga ootamas Eesti toidutootjaid ja teisi huvilisi süldi-teemalisele infopäevale, kus on kavas pidada ühiselt plaani saamaks süldile Euroopa Liidu tootetähist.

Infopäeval on kavas käsitleda järgmisi teemasid: 1. Eelmise seminari kogemus – Reet Kokovkin, Ülle Jukk

2. Läti kogemus EL toidumärgistuse taotlemisel – Reve Lambur (Maaelu-ja innovatsioonivõrgustik)

3. Tooteturundus väikeettevõtte puhul – Tiiu Marran (SA Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant ja  koolitaja)

4. Euroopa Liidu garanteeritud traditsioonilise tähise taotlemise siseriiklik kord – Jaanus Joasoo (Maaeluministeerium).

5. Toidutoodete märgistamisest (Veterinaar- ja Toiduameti esindaja)

6. Kogukonna panus toidutraditsioonilise hoidmisel ja arendamisel Anneli Kana (Kodukant Eesti)

Olete oodatud!

Loe ka veebruaris toimunud sama teemalisest üritusest Hiidlaste Koostöökogu kodulehelt.

Täiendav info:

Reet Kokovkin
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
tegevjuht
e-mail: reet.kokovkin@hiiumaa.ee