Eesti Leader Liidu juhatuse koosolek

17.03.2020

toimus 17. märtsil

Juhatus kohtus eriolukorra tõttu virtuaalselt, Zoom keskkonnas.

 

Päevakord:

1. Ülevaade toimunud kohtumistest ja edasine ajakava.

2. Kandidaadi esitamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse.

3. LEADERi ja maaettevõtluse töörühmade kohtumiste kokkuvõte ja kommentaarid sekkumislehtede (Strateegia koostamine ja Strateegia rakendamine) lõppversioonidele.

4. 2018. a. laekumata arvete mahakandmine.

5. Raamleping Henno Nurmsalu õigusbürooga.

6. ELL veebilehe uuendamine jt muudatused üldkuludes.

7. ESPRIT projekti koolituse (24.-27.02) eelarve täitmine, koosoleku ja koolituse kokkuvõte.

8. Arukate külade projekt "Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st Century”.

9. Külakoolide võrgustiku uudised.

10. Eriolukorraga seotud probleemid ja ettepanekud MEMile-PRIAle.

11. Kohapeal algatatud teemad ja küsimused.

 

Koosoleku protokoll

Lisa 1: Ettepanekuid ja kommentaare sekkumislehtedele

Lisa 2: Ettepanekud seoses eriolukorraga

 

Lähem info:

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu