Eesti Leader Liidu liikmed kohtusid Järvamaal!

07.01.2015

06. jaanuari 2015. aasta kohtusid Leader Liidu liikmed Järvamaal, ühiselt peeti aru uut programmiperioodi puudutavatel teemadel.

Kohtumise läbiv teema oli Leader-meetme kvaliteetne rakendamine uuel programmiperioodil. Lisaks liikmetele osales kohtumisel põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonnajuhataja asetäitja Marko Gorban ning kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroojuhataja Anneli Kimmel. Ühiselt, Eesti Leader Liidu liikmete ja ministeeriumiga, arutati Leader maastikul päevakorral olevaid teemasid: uue perioodi abikõlblikkuse algusperiood, uue perioodi ettemaksed tegevusgruppidele ja riigihange Leader meetmes. Arutelu liikmete ja ministeeriumi inimeste vahel toimus vabas vormis ja mõlemad osapooled said oma ootustest ja muredest vabalt rääkida ning ühiselt seati ka plaane edasiste koostöökohtade osas. 

Kohtumispäeva teises pooles tutvuti võimalike lahendustega, mis võimaldab lihtsustada uuel programmperioodil tegevusgrupi igapäevatööd ja tõhustada tegevusgruppidel teavitustöö tegemist. Omniva äriklientide müügiosakonna müügijuht, Terje Simonov, tutvustas arvete halduse ja Omniva e-teeninduse kirjade saatmiste lahendusi. 

Päeva lõpus vaadati tagasi 2014 aastal tehtule ja tõdeti, et aasta on Eesti Leader Liidu tegevuses edukas olnud. Tunnustati liikmeid ja koostööpartnereid. Peeti plaane ja seati eesmärke uueks alanud aastaks ning lepiti kokku edasistes tegevussuundades. 

Päev lõppes Kristiina Timmo ülevaatega ELARDi tegevusest. Eesti esindajana ELARDis on Kristiina Timmo käesoleval aastal ametis ELARD-i asepresidendina. 

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht