Eesti Leader Liidu liikmed moodustasid LEADER-määruse töörühma

13.02.2017

Eesti Leader Liidu liikmete arenguhüppe projekti raames moodustati liidu igapäevatöö parendamiseks töörühm: "LEADER-määruse tõlgendamise töörühm", kes vaatab läbi ja analüüsib erinevaid tegevusgruppide kaasusi ning pakub ka lahendusi edasiseks tegutsemiseks.

Pilt: kolmas ja neljas arengupäev Hiiumaal, pildistanud Piret Leskova.

Et paremini ära kasutada Eesti Leader Liidu sisemist ressurssi, siis moodustati kolmandal ja neljandal arengupäeval, erinevate PRIA ja LEADER-määrusega seotud kaasuste aruteludeks ja lahenduste leidmiseks, LEADER-määruse tõlgendamise töörühm.

LEADER-määruse tõlgendamise töörühm koguneb 21. veebruaril Haapsalus. 

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht