Eesti Leader Liidu pöördumine ministeeriumi poole

20.10.2017

20.10.2017.a. saatis Eesti Leader Liit Maaeluministeeriumile kirja teemal: sanktsioonide rakendamine riigihangete läbiviimisel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) on rakendanud mitmete LEADER-meetmest toetuse taotluste suhtes sanktsioone seoses riigihangete läbiviimisega. Sealhulgas on sanktsioone rakendatud PRIA-sse esitatud maksetaotluste abikõlblikest kuludest ka 100% ulatuses ehk taotleja on jäetud toetusest täielikult ilma.

Eesti Leader Liit ei tolereeri riigihangete seaduse eesmärgi ning üldpõhimõtete valguses taotlejate poolt tehtud eksimusi, kuid peame oluliseks tekkinud olukorras leida võimalikke lahendusi, et selliseid juhtumeid tulevikus vältida. Lahenduste leidmine peab eesti Leader Liidu hinnangul olema kõikide LEADER-meetme rakendajate poolne ühine soov meetme hea maine säilimise huvides. Eesti Leader Liit tegi maaeluministeeriumile ettepaneku leida võimalused PRIA-l rakendada eelnõustamist LEADER-meetmest toetuste saajatele. Samuti paluti kaaluda ka kas sanktsioneerimisel arvestatud halduspraktika mõistlikkuse ja proportsionaalsuse printsiipidega ning rakendada teiste fondidega võrdset kohtlemist. eesti Leader Liit palub  arvesse võtta, et LEADER projektitoetuse taotlejal ei ole eelnevaid oskusi ega kogemusi ning neil ei ole olnud võimalust kasutada eelnõustamist.

Pöördumise terviktekst.

Lisainfo:
Silva Anspal
Eesti Leader Liidu juhatuse liige
Eesti Leader Liidu protsesside kirjeldamise töörühma juht