Eesti Leader Liiduga liitus Virumaa Koostöökogu

19.05.2015

18.05.15 Paides toimunud Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekul võeti vastu uus liige.

Eesti Leader Liidu liikmeskond on kasvanud juba 17 liikmeni.  Peatselt on liitumas ka teised seni veel mitteliitunud tegevusgrupid. Eesti Leader Liidu liikmeskonda saavad põhikirja järgi kuuluda vaid Leader tegevusgrupid. Märtsikuu algul tehti tegevusgruppide poolt konsensuslik otsus, liituda Eesti Leader Liiduga,  et  anda Leader meetmele kvaliteetsemat ja laiemat mõjuulatust ning saavutada senisest tulemuslikum koostöö. Liitumise protsess on käimas veel mitmetes seni mitteliitunud tegevusgrupis. 

13. mail 2015 võttis Virumaa Koostöökogu juhatus vastu otsuse, et liitutakse Eesti Leader Liiduga ning arendatakse liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Virumaa Koostöökogu juhatus pidas oluliseks liidu tegevuses ka  liikmeskonna ühisürituste korraldamist ja liikmeskonna kokkukuuluvustunde suurendamist. Peamisena nähti liitumises koostöövõimaluste suurenemist,  mille läbi antakse panus Leader meetme kvaliteetsemale rakendamisele.

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht