Eesti Leader Liidule valiti uus juhatuse esimees

27.07.2017

26.07.2017.a toimunud juhatuse koosolekul valiti Eesti Leader Liidu uue juhatuse kooseisuga uus juhatuse esimees.

Uue kooseisuga juhatuse tööd hakkab juhtima Valdek Haugas, Virumaa Koostöökogust. 

Valdek Haugas omab kogemusi ettevõtluses ja avalikus teenistuses töötades ning mittetulundusühenduse igapäevatöös kaasalöömises, mis võimaldab tal mõista kõigi kolme sektori väljakutseid ja ka LEADER maastiku probleeme ning luua eeldusi tõhusaks koostööks.

Valdeks Haugas on osalenud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis töötades ettevõtluspoliitika ja valdkondlike strateegiate väljatöötamise töögruppides ning teinud ka rahvusvahelist koostööd. 

Juhatuse liikme kogemus Virumaa Koostöökogus ja viimastael aastatel ka LEADER tegevusgrupi esindajana Eesti Leader Liidu juures on andnud laiapõhjalise ülevaate kohaliku maaelu algtõdedest kuni Euroopa Liidu poliitikateni.

Pilt: Eesti Leader Liidu uue juhatuse liikmete koosseis (Valdek Haugas pildi keskel).

Pildistanud – Piret Leskova

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu