Eesti Leader Liit esitas lähtuvalt juhatuse otsusest kandideerimistaotluse

21.05.2015

Eesti Leader Liidu juhatus võttis 18.05.15 vastu otsuse, et esitatakse Sotsiaalministeeriumile Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmeks ja asendusliikmeks kandideerimise taotlus.

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee on nõuandev organ, mis tagab organiseeritud kodanikuühiskonda kuuluvate majandus- ja ühiskonnaelu eri alade esindatuse ning võimaldab oma liikmetel osaleda Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessis. Informatsiooni komitee kohta leiate Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee veebilehelt 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee praeguste liikmete volitused lõpevad 2015. aasta sügisel ning sellega seoses alustas Sotsiaalministeerium komitee uute liikmete ja asendusliikmete kandidaatide valimise menetlust. 

18.05.15 toimunud juhatuse koosolekul selgitasid Lääne-Harju Koostöökogust, Kadri Tillemann ja Rafael Milerman, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmena võimalusi kaasa rääkida Euroopa Liidu otsustusprotesssides.

Tutvu ka kandidaatide valiku põhimõtetega.

Komitee liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks (2015-2016).

Juhatuse otsusest lähtuvalt esitas Eesti Leader Liit Euroopa majandus- ja sotsiaaolkomitee liikmeks ja asendusliikmeks astumise kandideerimise avalduse 21.05.2015. Tutvu taotlusega siin.

Taotluse esitamise tähtaeg oli 21. mai 2015. Liikme ja asendusliikme kandidaatide esitamiseks kvalitseeruvad organisatsioonid selguvad ühe nädala jooksul.

Komitee liikmelisusega Eesti Leader Liidule mingeid kulutusi ei kaasne.

Sissekande koostas
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht