Eesti Leader Liit ja PRIA korraldasid ühise kohtumise

15.08.2014

Kohtuti Tartus PRIA büroos ja kohtumise teemadeks oli uuele perioodile vastuminek ja vana perioodi lõpetamine ning ühiste seisukohtade edastamine.

Kohtumisel osalesid Eesti Leader Liidu liikmed ja Põllumajanduse Registrite Informatsiooni Ameti LEADER toetuste büroo juhataja Marek Treufeldt.

Ühiselt arutati, kuidas Eestile eraldatud LEADER meetmele eelarved saaksid lõppliklt kasutatud, taotlejateni toodud ja projektid 2014 aasta lõpuks lõpetatud.

Lisaks arutati teemal, et mil moel ja tingimustel peaks uuel perioodil toimima, et koostöö oleks lihtsam ja efektiivsem. 

Uue perioodi peamine tehniline muudatus on uue e-lahenduse – kliendivärava kasutusele võtt, kus LEADER koostöös nõus toetama. 

Ühiselt tõdeti, et perioodi lõpus suureneb küsimuste arv ja tihenb koostöövajadus. 

 

Lühiülevaate andis kohtumisest

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
555 373 60