Eesti Leader Liit on projekti "IRIS" – NOORED TEGUTSEMA! koostööpartner

08.04.2016

Projekti "IRIS" algataja, eestvedaja ja taotleja on MTÜ TABORA, Belgiast.

Projekti eesmärk ja sisu on noorte täiend- ja järelõppe võimaldamine neid kaasaval ja motiveerival viisil. Projektis on eriline rõhk ka võimalikult mitmekülgsel projektiparnerlusel. TABORA on projekti kaasanud koostööpartnereid neljast erinevast riigist, kes omakorda tegutsevad erinevates valdkondades ja kellel on erinevad kokkupuuted noortele tegutsemisvõimaluste avardamisel. Projektipartnerina on projekti kaasatud Belgiast lisaks TABORA´le kaks organisatsiooni:  MTÜ Erdena ja MTÜ LWP; Lätist: Riia Tehnika Ülikool; Eestist: Eesti Leader Liit, Bulgaariast: MTÜ Caritas Sofia ning Makedooniast: Women´s Forum.

"IRIS" projekt on rahastuse saanud ERASMUS+ programmist ja kannab inglise keelset nime: "Developing functional creativity: from Words to Actions!"

Loe ka belglaste varasemast võõrustamisest Eesti Leader Liidu poolt.

 4.-9. aprill 2016 toimus  Riias projekti "IRIS" raames esimene kõikide projektipartnerite ühiskohtumine. Eesti poolelt osales Eesti Leader Liidu tegevjuht, Piret Leskova ja kaks andragoogika tudengit Tallinna Ülikoolist, Mirell Põllumäe ja Annli Heinsalu. 

Kohtumise päevakava.

Kohtumise ettevalmistava tegevusena oli igal projektipartneril ülesanne koostada ülevaade parematest praktikatest noorte tegevuste avardamisel oma valdkonnas ning viia läbi ka väike fookusuuring: "Kool – atraktiivne koht kus õppida – aastal 2030?". Eesti Leader Liit koostas kokkuvõtte Leader-meetmest 2009-2014 toetust saanud noortele suunatud või noortega seotud projektidest ning viis läbi fookusuuringu ja koostas kohtumiseks ka ettekandeks kokkuvõtte.

Projekti "IRIS" kestvus on kaks aastat, projekt sai alguse veebruar 2016 ja lõpeb jaanuar 2018.

Vaata ka belglaste poolt koostatud toredat kokkuvõtvat videolõiku Riias toimunud kohtumisest

Lisaks veel pilte projekti töötubadest ja koosolekust. Pildistanud: Piret Leskova