Eesti Leader Liit osales Lääne-Harju Koostöökoja üldkoosolekul

23.04.2015

23. aprill 2015.aasta, Padise mõisas toimunud Lääne-Harju Koostöökoja üldkoosoleku kohtumise üheks päevakorrapunktiks oli liitumine Eesti Leader Liiduga.

Eesti Leader Liidu tegevjuht tutvustas Lääne-Harju Koostöökoja üldkoosolekul lühidalt liidu eesmärke, tegevusi ja tulevikuplaane. Padise mõisas toimunud üldkoosoleku õhkkond oli meeldiv, tegevusgrupi liikmed näitasid üles huvi liidu seniste tegevuse ja tulevikuplaanide osas. Esitati hulgaliselt küsimusi ja ettepanekuid. Arutelu oli igati meeldiv ja põnev.

Üldkoosolek võttis vastu otsuse liituda Eesti Leader Liiduga ja määras liiduga suhtlemisel esindajaks Rafael Milermani ja asendus esindajaks Kadri Tillemanni.

Lääne-Harju Koostöökoja üldkoosoleku päevakord.

Koosolekul osales ja sissekande koostas:
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht