Eesti Leader Liit pidas üldkoosolekut

22.05.2014

Irus toimunud Eesti Leader Liidu korralisel üldkoosolekul kinnitati 2013.a. majandusaasta aruanne ning 2014 aasta tegevuskava ja eelarve. Eesti Leader tegevusgruppide katusorganisatsioonil on nüüdsest ka uus, seitsmeliikmeline juhatus. Esitati oma kanditaat Euroopa maaelu arenguks loodud LEADER ühenduse ELARD juhatusse.

Liidu üldkoosolekul osalenud Anneli Kimmel ja Tanel Tang 

põllumajandusministeeriumist arutasid LEADER katusorganisatsiooni ja 

ministeeriumivahelise koostöö üle.

Anneli Kimmel andis ülevaate uuest programmiperioodist ja 2014. aasta 

plaanitavatest tegevustest ning kutsus liitu üles esitama ettepanekuid 

ja ootusi LEADER meetme rakendamiseks uuel programmperioodil.

Arutelu oli tõhus ning üksteist tunnustati seni astutud sammude ja 

tehtud tööde eest. Ühiselt oldi valmis ka edasiseks koostööks.Eesti Leader Liidu uus seitsmeliikmeline juhatus valiti üldkoosoleku 

poolt põhimõttega, et võimalikult suur hulk liikmeid erinevatest 

piirkondadest oleks kaasatud Liidu juhtimisse. Juhatus valiti järgnevaks 

kolmeks aastaks.Jätkuvalt ollakse avatud uutele liikmetele ning veel sellel aastal 

liitujad on 2014.a. liikmemaksust priid.

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
555 373 60