Eesti leader Liit võttis vastu uue liikme

30.10.2014

29. oktoobril Tsolgo rahvamajas toimunud Eesti Leader Liidu juhatuse koosolekul võeti vastu uus liige. Eesti Leader Liidu liikmeks astus Hiidlaste Koostöökogu.

Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnaks on Hiiu maakond, tegevusgrupi liikmeteks on neli omavalitsust (Emmaste, Pühalepa, Käina ja Hiiu vald), kolmkümmend kaheksa mittetulundusühendust ja kolmkümmend ettevõtjat. Eesti Leader Liit ja Hiidlaste Koostöökoda on olnud ka eelnevalt tihedas koostöös.

Eesti Leader katuseorganisatsioonil on nüüdseks kolmteist liiget. Jätkuvalt ollakse avatud uutele liikmetele ning veel sellel aastal liitujad on 2014.a. liikmemaksust priid (üldkoosoleku otsus 21.05.2014).

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht