EL avab uue maapiirkondade toetusvõimaluste platvormi

25.01.2024

6. veebruaril 2024

Teisipäeval, 6. veebruaril 2024 kell 11.30–13.00 (Eesti aja järgi) toimub veebipõhine tutvustus, millega avatakse uus töövahend “RURAL TOOLKIT“.

Maaelu töövahend on esimene põhjalik veebipõhine juhend Euroopa Liidu maapiirkondade rahastamise ja toetamise võimaluste kohta.

Avaüritusel demonstreeritakse töövahendit reaalajas. See annab ülevaate, kuidas ELi programmid saavad edendada maapiirkondade arengut, toetades kohalike omavalitsuste, institutsioonide, ettevõtjate ja üksikisikute algatusi.

Maaelu töövahend on Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi (DG REGIO) ning Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) algatus koostöös põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadiga (DG AGRI). See on osa ELi maapiirkondade pikaajalisest visioonist.

Avaürituse programm ja registreerimine

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu