ELARD üldkoosolekul toimunust

25.06.2015

22. juuni 2015 toimus Brüsselis ELARD üldkoosolek, kus üheks keskseks teemaks oli presidendi valimine aastateks 2016-2017.

Eelnevalt olid esitanud presidendi kandidatuuri Eesti ja Portugal. Loe ka varasemat uudist.

22.06.15 toimunud ELARDi üldkoosolekul osalesid 15 riigi esindajad.

Koosolek kestis 13:00 – 19:00, keskseks teemaks teiste koosoleku päevakorra punktide juures oli presidendi valimine, kus oma ettekanded tegid ka mõlemad kandidaadid:

Kristiina Timmo, Eestist.

Pedro Brosei, Portugalist.

 

Kristiina ettekanne oli väga muljetavaldav, tema plaanitavad tegevused keskendusid ELARDi arendamisele, teavitustööle, koostööle ja koostööprojektidele ning huvikaitsele. Kinnitasin koosolekul ka meie toetust Kristiinale.  Kristiina toetus koosolekul viibijate seas oli tuntav. 

Portugali ettekanne jäi osaliseks, kuna neil puudus veel eelarve, siis ka väga konkreetseid tegevusi esile ei toodud, peamiselt toonitati Brüsselis ELARDi büroo arendamist ja tugevdamist, ning toonitati Pedro Brosei suuri võimalusi lobitöö tegemisel. Portugal palus pikendust ja valimiste edasi lükkamist. 

Koosolekul viibijad võtsid ettekannete järgselt sõna ja peamiselt rõhuti, et ELARD peaks jääma sõltumatuks ja liikmete keskseks. Tunnistati ka seda, et reglement presidendi valimisteks on liiga pehmelt paika pandud ja pole väga kindlaid juhiseid ja reegleid, mis praeguses olukorras selgub, et on suur viga.

Hispaania toonitas, et Portugal on üks ELARD asutaja riikidest ja kuidas te talle ei anna võimalust eelarve läbirääkimisteks ja uuesti ettekande tegemiseks. Portugal lisas, et neile oleks seda lisaaega väga vaja. Selliselt esitatud avaldusi ei söendanud koosolekul viibijad keegi tagasi lükata. 

Uus koosolek toimub plaanitavalt septembris, koht ja aeg täpsustatakse.

Veel pilte koosolekust:

   

 

Lisaks:  Vestlesin ka ELARDist Alena Kolarovaga (ELARDi gordinaator) liikmemaksu teemal. Tal oli väga hea meel meie pakkumise üle, et Eesti KTGde liikmemaksude arve tuleb ühe arvena liidule. Liit teeb siis arved ise igale KTG-le eraldi. 

 

Sissekande koostas 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht