ELARDI presidentuuri teemadel

15.06.2015

Kristiina Timmo, Tartumaa Arenduseltsist on Eesti esindaja ELARDis ja kandideerimas ELARDi presidendiks aastateks 2016-2017.

ELARDi presidentuur hõlmab lisaks sisulisele tööle ka finantsilisi kohustusi eesistuja riigile. Presidentuuri ja eelarve teemal on peetud mitmeid läbirääkimisi. Kõik on toetanud väga Kristiina Timmo kandidatuuri ELARDi presidendiks aastateks 2016–2017. Maamajanduse Infokeskuse ja Põllumajandusministeeriumi maaeluarengu osakonnaga toimus antud teemal kohtumine 07. mail, kus arutati ministeeriumiga võimalusi rahaliste vahendite hankimiseks ja ministeerium soovitas minna meid ka ministriga kohtuma ning küsida ka riigieelarvelisi vahendeid presidentuuriaastate esindustegevusteks.

Maaeluministriga toimus kohtumine ELARD presidentuuriaastateks riigieelarvelise toetuse saamiseks 18. mail 2015a. Minister toetas väga ja pidas oluliseks kandideerimist ELARDi presidendiks. Tänan kohtumisel oma panuse andmise eest Silvat ja Kristiinat! Kohtumise järgselt esitasime ministeeriumile ka kirjaliku taotluse.

12. juunil Eistveres toimunud Maaeluvõrgustiku Koostöökoja istungil tutvustasin Koostöökojale Eesti võimalusi kandideerimiseks ja tegin üleskutse koostööks. 

ELARD presidentuuri aasta tegevuste elluviimine ja rahaline panus on planeeritud Leaderi tegevusgruppide, Eesti Leader Liidu, Põllumajandusministeeriumi, Maamajanduse Infokeskuse ja ELARDi koostöös. ELARD presidentuuriaastal on lisaks esinduslikule tegevusele plaanis veel välja anda Eestit ja Leader lähenemist tutvustavat infomaterjale; korraldada kahe presidentuuriaasta jooksul vähemalt kaks rahvusvahelist suursündmust (sh. Rahvusvaheline Maapäev Eestis ja seda koostöös Kodukandiga); korraldada vähemalt kaks rahvusvahelist koostööprojekti, et jagada Euroopas Eesti Leaderi parimaid praktikaid jpm.

ELARD presidentuuriaastal plaanitavate tegevustega kaasneb rahvusvaheline tähelepanu Eestile, suureneb võimalus tõstatada senisest märgatavamalt Eestit puudutavaid küsimusi Euroopa Komisjoni töögruppides, võimalus laiendada mõju Eesti eesistumisajale aastal 2018, mis kokkuvõtvalt tugevdab ka Leader lähenemise propageerimist Eestis ja aitab kaasa multifondide rakendamisele Eestis ning täidab seeläbi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eesmärke.

 22. juunil toimub Brüsselis ELARDi üldkoosolek, kus valitakse ELARDile uus president. 

ELARD üldkoosoleku päevakava

ELARD juhatusele on laekunud kaks presidendiks kandideerimise sooviavaldust, Eesti ja Portugali poolt. Eestist on avaldus esitatud Kristiina Timmo ja Portugalist Pedro Brosei, kes on tugeva Euroopa Komisjoni taustaga. Eesti tugev külg on tegevusgruppide lähedus ja LEADER tegevusgrupis aastaid tegutsenud tegevjuhi taust, mis ühtib  ka ELARDi eesmärkide ja loomisideega. Portugali kergeks miinuseks on ka asjaolu, et läbirääkimistesse on asutud viimasel hetkel. Portugalil pole veel peetud ka läbirääkimisi eelarve teemal ega muud sarnast, mis on oluline eeldus presidendi kandidatuuri esitamisel. Aga elame näeme ja peatselt (22.06.15) on selgumas kuidas Eestil läheb.

ELARD üldkoosolekul Brüsselis on Kristiina Timmot Eesti poolt oma kohaloluga toetamas ja kohapealseid uudiseid kajastamas Jaak Vitsur ja Piret Leskova.

 

Sissekande koostas

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht