ELARDi üldkoosolek 27.-28.01.2015

28.01.2015

Kokkuvõte ELARDi kohtumisest

 

Riikide tagasiside CLLD rakendamisele:

Olukord on juba palju selgem, kui viimasel kohtumisel septembris. Enamasti on trend selles suunas, et liikmesriigid on vähendanud tegevusgruppide arvu, mistõttu ka maapiirkonna katvus tg-dega on väiksem. Näiteks Slovakkia puhul on katvus isegi alla 50%. Taanis on vähenenud tegevusgruppide arv 56lt 26 le. Taanis on veel see, et Leader’it rakendatakse 2 aastat ja seejärel hinnatakse, kuidas on läinud ja siis otsustatakse, mis saab edasi. Suurepärastest näidetest saab muidugi tuua Soome, kus rakendamisega juba alustati, projektitaotlusi hakkavad rahastama alates aprill 2015. Leedul on reguleeritud rahade jagunemine – 40% läheb ettevõtluskeskkonna arendamiseks, 35% ettevõtete toetamiseks ja 35% MTÜdele ja avalikule sektorile. Eriline lähenemine on ka Portugalil – rakendavad CLLD multifondid lähenemist + linnaleader’it. Mõnes mõttes on neil täiskomplekt, seda oleks huvitav vaatama minna. Riigid ikkagi katsetavad – paljudel on multifondid ja osadel riikidel selline vahepealne variant, kus lisaks kasutatakse näiteks sotsiaalfondi vahendeid või siis Austria ja Saksamaa puhul näiteks rakendadakse multifonde mingites piirkondades. Soomel on kaudsed kulud 24% personalikuludest.

 

Rural Parliament:

Toimub sel aastal Austrias, Thomas Müller on sealne korraldaja. Kutsuti üles, et iga ELARDi liige panustaks ka oma riigis. Eestis veab seda eest Kodukant. Ettepanek – võtta ühendust Kodukandiga ja korraldada kohtumine sel teemal. ELARDi president Radim Šren tegi ettepaneku, et ta võib ka sellel kohtumisel Eestis osaleda.

 

ELARDi presidendi valmine:

Presidendi valimised otsustati läbi viia järgmisel ELARDi üldkoosolekul, mis suure tõenäosusega toimub kevadel (aprillis või juunis). Esmakordselt ELARDi ajaloos on tekkinud olukord, kus presidendi kohast on huvitatud mitmed riigid. Ilmselt on see tingitud ka uue perioodi rahalistest võimalustest. Samuti on presidendi koht riigile oluline, kuna annab võimaluse oma riiki ja Leader kogemusi tutvustada üle Euroopa. Seega otsustasime kuulutada välja avatud kutse ELARDi juhatusele presidendiks kandideerimise kohta. Hetkeseisuga on oma huvist lisaks Eestile märku andnud Kreeka ja Rootsi, kuid kandidaate tuleb ilmselt veelgi. Peatselt saadetakse info, millal on kandidaatide esitamise tähtaeg ja milliseid dokumente on vaja esitada. Muuhulgas tuleb esitada ka rahastamiskava. Petri Rinne ja Radim Šren avaldasid valmisolekut tulla märtsis-aprillis Eestisse ELARDi presidentuuriga seonduvate teemade (peamiselt eelarve) arutamiseks ja võimaluste tutvustamiseks. Mulle isiklikult meeldib see, et presidendi kohale on mitmeid kandidaate ja viiakse läbi demokraatlik valimise protsess, kus kõik juhatuse liikmed saavad oma häälega osaleda.

Lisan kokkuvõttele infona Euroopa maaelu võrgustike koostöökogu struktuuride skeemid (originaalmatrjalid). Nendelt skeemidelt saate ülevaate sellest, kus meie kui tegevusgruppide hääl otsustesse jõuab. Lisan siia ka Karolina Jasinska (Euroopa Komisjon, DG AGRI) slaidid tegevuskulude kohta.

Subgroup on innovation for agricultural productivity and sustainability – Pilar Gumma Solernou, DG AGRI

Subgroup on Leader and Community-led Local Development – Riin Saluveer, DG AGRI

EU Rural Networks´ Governance Structure – Antonella Zona, DG AGRI

Setting up the Rural Network´s Steering Group – Matthias Langemeyer, DG AGRI

Running cocts of LAGs – calculation method  –  Karolina Jasinska-Mühleck, DG AGRI

 Foto ELARDi koosolekust: