ELL juhatuse koosolek

01.03.2023

toimub 2. märtsil algusega kl 14 Mäos.

Päevakord:

1. Uue perioodi määruse ja eelarve läbirääkimiste hetkeseis.
2. Rural Pact Support Office loomine ja edasine koostöö kohalike ekspertidega 3. Maal elamise päeva juhtkomisjoni esindaja määramine
4. Jooksvad küsimused
5. 14.02 Pärnu arutelul kogutud ideede analüüs ja prioritiseerimine
6. ELL töörühmad ja nende koosseisud
7. Sõnumid kommunikatsiooni töörühmale
8. Tunnustuste statuut

Koosoleku protokoll

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu